Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 598 pagina: « 1 2 3 4 512 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen Amsterdam 1875 neutraal Arbeiders
Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse Amsterdam 1852 neutraal Arbeiders
Vereeniging "Onderstandsfonds Korthals Altes" Amsterdam 1885 Arbeiders
Vereeniging Werkmans-ondersteuning Zaandijk 1880 Arbeiders
Bouwvereeniging Wormerveer 1873 Arbeiders
Vereeniging Hulp in Nood van de Roomsch-Katholieke Volksbond Haarlem 1899 rooms-katholiek Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij voor Volkskeukens N.V. Amsterdam 1890 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging 'Salerno' Amsterdam 1853 neutraal Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en mingegoeden te Hoorn Hoorn 1864 Arbeiders, Armen algemeen
Oranje-Bond van Orde, afdeling Amsterdam Amsterdam 1893 protestants Arbeiders, Dak- en thuislozen, Werklozen
Oranje-Bond van Orde, afdeling Utrecht Utrecht 1900 protestants Arbeiders, Dak- en thuislozen, Werklozen
Arbeidersvereeniging, De - Assendelft 1887 protestants Arbeiders, Protestanten (plaatselijk)
Hulp in Nood; Vereeniging tot ondersteuning van Hulpbehoevenden Amsterdam 1899 Arbeiders, Weduwen, Werklozen
Vereeniging tot Werkverschaffing aan behoeftigen De Rijp 1870 neutraal Arbeiders, Werklozen
Vaderlandsche Maatschappij Hoorn 1777 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Genootschap "Liefdadigheid Naar Vermogen" Amsterdam 1871 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van de mingegoede Volksklasse te Koog a/d Zaan Koog aan de Zaan 1862 Armen algemeen
Liefdadigheids-Vereeniging "Door handwerken weldoen" Overveen 1878 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-Vereeniging "Die zich der armen ontfermt, leent den Heer" (Spr. 10:17) Haarlem 1886 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormerveer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Vrouwenvereeniging "Tot Heil der Armen" Hilversum 1864 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwenvereeniging: Maria, der Gereformeerde Kerk Zaandam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Doopsgezind Kransje: De Talenten Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Tabitha Den Helder 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Hulp in Nood te Uithoorn Uithoorn 1899 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Opperdoes 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van minvermogenden te Haarlem Haarlem 1895 Armen algemeen
Vrouwenvereeniging "Dorcas" Houtrijk en Polanen 1888 protestants Armen algemeen Vrouwen
Amsterdamsch Genootschap voor Beoefening van Deugd en Kunde Amsterdam 1795 Armen algemeen
Gebroederschap "Matanoth laebionim" (gift aan de hulpbehoebenden) Amsterdam 1800 joods Armen algemeen
Zusters-vereeniging Martha Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Vrije Liefdadigheid te Wieringerwaard Wieringerwaard 1884 Armen algemeen
Gebroederschap "Winterverzorging der Armen" Amsterdam 1866 joods Armen algemeen
Gebroederschap "Gedenk den armen" Amsterdam 1849 joods Armen algemeen
Algemeene Liefdadigheids-Vereeniging "Juno" Amsterdam 1896 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot uitdeling van in de melk gekookte gort te Monnickendam Monnickendam 1811 neutraal Armen algemeen
Vriendinnen-gezelschap tot ondersteuning van behoeftigen Amsterdam 1851 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme te Amsterdam Amsterdam 1871 protestants Armen algemeen
Christelijke Vereeniging Bezaliël Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen
Wilhelmina-Vereeniging Sloten 1890 Armen algemeen
Vereeniging Dorcas Watergraafsmeer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging: Steun der Armen Amsterdam 1899 Armen algemeen
Vereeniging Zusterkrans: Looft den Heer; ten voordeele der Algemeene Armen Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Genootschap voor uitdeeling van levensmiddelen Zaandijk 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876 Armen algemeen
Vereeniging Liefdadigheid door Vriendschap Amsterdam 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens Amsterdam 1870 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Dorcas Monnickendam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Meisjes-vereeniging der Gereformeerde Kerk Purmerend 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Aantal verenigingen: 598 pagina: « 1 2 3 4 512 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.