Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 18 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging "Tot bevordering van het onderwijs aan minvermogende Israëlitische kinderen" Amsterdam 1890 Jeugd 6-12, Joden
Vereeniging School voor Havelooze Kinderen Amsterdam 1849 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Conferentie van de H. Maria Magdalena van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1888 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging Chinoeg Hangouriem Amsterdam 1884 joods Joden, Jongens, Mannen (algemeen)
Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore" Amsterdam 1886 neutraal Weduwen, Wezen
Bijzondere Raad Amsterdam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam Amsterdam 1872 Gehandicapten
Zusters-vereeniging Martha Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin Amsterdam 1874 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
La Société Belge de Bienfaisance (Belgische Liefdadigheidsvereeniging) Amsterdam 1895 Vreemdelingen
Genootschap: Halboschas Aroemin, lejaldé chebrath Talmud Tora, Het - Amsterdam 1868 joods Jeugd 6-12, Joden
Gebroederschap "Matanoth laebionim" (gift aan de hulpbehoebenden) Amsterdam 1800 joods Armen algemeen
Conferentie van den H. Bonefacius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1882 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Maatschappij tot werkverschaffing aan den spaarzamen ambachtsman Amsterdam 1845 Ambachtslieden, Werklozen
Amsterdamsch Genootschap voor Beoefening van Deugd en Kunde Amsterdam 1795 Armen algemeen
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, te Amsterdam Amsterdam 1822 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Maatschappij ter bevordering van landbouw en landontginning Amsterdam 1851 Armen algemeen, Werklozen
Heerenvereeniging tot Weldadigheid Amsterdam 1845 rooms-katholiek Jongens, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen
Vesteria de Talmidiem (Kleeding voor de leerlingen) Amsterdam 1639 joods Jeugd 6-12, Joden
Bouwmaatschappij Concordia N.V. Amsterdam 1864 Arbeiders
Vereeniging "Prins Alexander-Stichting" Amsterdam 1880 neutraal Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen, Vrijmetselaars
Vereeniging tot verbetering der kleine-kinderen-bewaarplaatsen Amsterdam 1872 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Conferentie van den H. Augustinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Nationale Christen-Geheel Onthouders Vereeniging Amsterdam 1882 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873 protestants Ouderen, Protestanten (landelijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van Ned. Israëlietische Godsdienstonderwijzers Amsterdam 1899 joods Joden
Beth Palet Vereeniging tot redding van gevallenen Amsterdam 1880 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1871 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1860 protestants Alcoholisten
Vereeniging "Weldadigheidsfonds op initiatief van den Opperrabbijn door diamantwerkers opgericht" Amsterdam 1875 joods Armen algemeen, Werklozen
St. Joseph-Vereeniging Amsterdam 1899 rooms-katholiek Jongens, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen
Maatschappij "Apollo" Amsterdam 1849 Kunstenaars Kunstenaars
Vereeniging ter bevordering van de opvoeding en behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen Amsterdam 1898 neutraal Verwaarloosde kinderen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Amsterdam 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland Amsterdam 1885 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren, Predikanten
Nederlandsch-Israelitisch Weezen-Kollegie Megadlé Jethomim (Opvoeding der wezen) Amsterdam 1738 joods Joden, Jongens, Wezen
Leger des Heils. Het - Amsterdam 1887 protestants Alcoholisten, Dak- en thuislozen, Gevangenen, Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Jeugd 6-12, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen en vrouwen
Dameskrans tot het vervaardigen van kleeren Amsterdam 1899 Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging: Magnatim Tobim Amsterdam 1899 joods Joden, Jongens
Doopsgezind Kransje: De Talenten Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club te Amsterdam, vanaf 1893 afdeling Amsterdam Amsterdam 1892 neutraal Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Onderwijzers en leraren
Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873 joods Joden, Ouderen, Wezen
Gebroederschap onder de zinspreuk Lijf Tof (Goed hart) Amsterdam 1861 joods Joden
Deutsch-Evangelischer Verein Amsterdam 1892 protestants Vreemdelingen
Gebroederschap Mehil Sedaca (mantel der gerechtigheid of liefdadigheid) Amsterdam 1735 joods Armen algemeen, Joden
Gebroederschap 'Aby Jetomim' ('Vader der wezen') Amsterdam 1648 joods Joden, Jongens, Vreemdelingen, Wezen Mannen en vrouwen
Vereeniging van Onderofficieren en minderen der zeemacht, genaamd: "Het Marinefonds". Amsterdam 1899 neutraal Militairen, Ouderen, Weduwen, Wezen Militairen
Holland-British American Charitable Institution Amsterdam 1899 Vreemdelingen
Neêrlands Vlag Amsterdam 1899 Militairen
Gebroederschap "Berith Ishac" (Verbond van Isaak) Amsterdam 1700 joods Armen algemeen, Joden, Kraamvrouwen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 18 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.