Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 19 10 11 12
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot wering der bedelarij "Hulpbetoon", te Assendelft Assendelft 1870 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot Ziekenverpleging Koog aan de Zaan 1878 Zieken Vrouwen
Vereeniging "tot Plaatselijk Nut" Zaandam 1841 Armen algemeen
Heilige Driekoningen-Vereeniging Naarden 1899 Armen algemeen
Vereeniging Helpt elkander Zaandijk 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot het tegengaan van de bedelarij in het algemeen en in het bijzonder op den Nieuwjaarsdag Weesp 1889 Armen algemeen, Werklozen
Maatschappij voor Volkskeukens N.V. Amsterdam 1890 Arbeiders, Armen algemeen
Protestantsche Huiszittende Armen Nieuwer-Amstel 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot voortdurende ondersteuning van hulpbehoevende Weduwen en Weezen, nagelaten door de in zee verongelukte equipagiën der Loodsbooten van Terschelling Terschelling 1870 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging tot verbetering der armenzorg Krommenie 1892 Armen algemeen
Ondersteuningsfonds "Onderling Hulpbetoon" Amsterdam 1899 Ambachtslieden, Weduwen, Wezen
Vereeniging Toevlucht der Armen Muiden 1899 Armen algemeen
Dames-Vereeniging: "Jeugdig Streven" Amsterdam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Hulp en Bijstand te IJmuiden IJmuiden 1894 Armen algemeen
Genootschap "Charitas" Hilversum 1877 Armen algemeen
Vereeniging tot warme Spijsuitdeeling Hilversum 1887 Armen algemeen, Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Wering der Bedelarij Beemster 1899 Armen algemeen
Vereeniging Kindervoeding Monnickendam 1899 Jeugd 6-12
Vereeniging tot instandhouding van het "Anna Catharina Fonds" Amsterdam 1885 Armen algemeen
Dames-Vereeniging Weldadigheid en Vermogen Sloten 1899 Armen algemeen Vrouwen
Genootschap "Melpomene en Thalia" Haarlem 1899 Weduwen, Wezen
Vereeniging tot het verschaffen van kleeding Monnickendam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot werkverschaffing bij vriezend weder door het maken van ijsbanen in de gemeente Haarlem Haarlem 1898 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "Onderstandsfonds Korthals Altes" Amsterdam 1885 Arbeiders
Vereeniging "Moederlijke Weldadigheid" Enkhuizen 1861 Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging "Amicitia" Amsterdam 1893 Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland Amsterdam 1863 Geesteszieken
Gebroederschap 'Tot nut en weldadigheid' Amsterdam 1850 Armen algemeen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Kleine Gartman Fonds" Amsterdam 1885 Kunstenaars
Vereeniging tot ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen Krommenie 1834 Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging "Kleeding der Minvermogenden" Amsterdam 1883 Armen algemeen
Vereniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede te Monnickendam Monnickendam 1853 Armen algemeen
Vereeniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en mingegoeden te Hoorn Hoorn 1864 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging Werkmans-ondersteuning Zaandijk 1880 Arbeiders
Vereeniging voor fabriekarbeidsters Amsterdam 1871 Meisjes, Prostituees Vrouwen
Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde weezen Anna-Paulownapolder 1887 Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging Kindervoeding Zaandam 1898 Jeugd 6-12
Vereeniging tot ondersteuning der Emigratie van minvermogenden naar den Noord-Amerikaanschen Staats "Minnesota" Amsterdam 1872
Vrouwen-Vereeniging tot het verstrekken van levensmiddelen Zaandam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Meerenberg" Bloemendaal 1893 Zieken
Den Algemeenen Nederlandsche Geheel Onthouders Bond (ANGOB), afdeling Assendelft Assendelft 1897 Alcoholisten
Vereeniging tot Werkverschaffing Hilversum 1886 Werklozen
Haarlemsche Vereeniging voor Gezondheidskolonies Haarlem 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging tot hulpbetoon bij Ziekenverpleging Koedijk 1899 Zieken
Vereeniging tot ondersteuning van hulpbehoevenden te Amsterdam Amsterdam 1843 Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Werklozen Mannen en vrouwen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van herstellende kranken Zaandijk 1867 Zieken Vrouwen
Bouwvereeniging Wormerveer 1873 Arbeiders
Hulp in Nood; Vereeniging tot ondersteuning van Hulpbehoevenden Amsterdam 1899 Arbeiders, Weduwen, Werklozen
Vereeniging "De Helpende Hand" Amsterdam 1899 Armen algemeen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 19 10 11 12
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.