Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 598 pagina: « 19 10 11 12
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum" Hilversum 1864 Arbeiders
Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868 Arbeiders
Vereeniging "de Hulpbank" Hoorn 1863 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging "de Hulpbank" te Haarlem Haarlem 1849 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Hulpbank te Enkhuizen Enkhuizen 1863 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Maatschappij tot werkverschaffing aan den spaarzamen ambachtsman Amsterdam 1845 Ambachtslieden, Werklozen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Alkmaar Alkmaar 1786 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Tiel Tiel 1811 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Ondersteuningsfonds "Onderling Hulpbetoon" Amsterdam 1899 Ambachtslieden, Weduwen, Wezen
Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878 Ambachtslieden, Ouderen
Vereeniging tot bevordering van het aanleeren van ambachten onder minvermogende Israëlieten Haarlem 1853 joods Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland Amsterdam 1849 joods Ambachtslieden, Joden, Jongens
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Amsterdam 1784 neutraal Ambachtslieden, Armen algemeen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen
Bijzondere Raad Haarlem van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1876 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen, Zieken Mannen
Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867 joods Ambachtslieden
Genootschap "Tot Nut en Genoegen", Vereeniging tot afschaffing van sterken drank Amsterdam 1885 neutraal Alcoholisten, Weduwen, Wezen
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club te Amsterdam, vanaf 1893 afdeling Haarlem Haarlem 1893 neutraal Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club te Amsterdam, vanaf 1893 afdeling Amsterdam Amsterdam 1892 neutraal Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Onderwijzers en leraren
Leger des Heils. Het - Amsterdam 1887 protestants Alcoholisten, Dak- en thuislozen, Gevangenen, Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Jeugd 6-12, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen en vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Haarlem Haarlem 1789 neutraal Alcoholisten, Ambachtslieden, Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot bevordering van het Herstel van Drankzuchtigen Amsterdam 1890 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Den Algemeenen Nederlandsche Geheel Onthouders Bond (ANGOB), afdeling Assendelft Assendelft 1897 Alcoholisten
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Zaandam Zaandam 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Bussum Bussum 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1875 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Amsterdam van den - Amsterdam 1883 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Haarlem en omstreken van den - Haarlem 1881 neutraal Alcoholisten
Nationale Christen Geheelonthouders Bond (NCGOB) Haarlem 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christen-Geheelonthouders Bond Amsterdam 1862 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Noord-Holland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Amsterdam Amsterdam 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Haarlem Haarlem 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Den Helder en omstreken Den Helder 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Alkmaar Alkmaar 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Edam Edam 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Amsterdam Amsterdam 1851 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zaandam Zaandam 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Hilversum Hilversum 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "de Christelijke Geheelonthouders-Bond" Haarlem 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Haarlem Haarlem 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheel Onthouders Vereeniging Amsterdam 1882 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1860 protestants Alcoholisten
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Enkhuizen Enkhuizen 1853 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van (den) sterken drank, afdeling Haarlem Haarlem 1843 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Amsterdamsche Matigheids-Genootschap Amsterdam 1843 neutraal Alcoholisten
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Hilversum Hilversum 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Koning Willemshuis Amsterdam 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Naarden Naarden 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 598 pagina: « 19 10 11 12
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.