Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 180 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Nederlandsche Protestanten Bond Utrecht 1870 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Algemeene Ziekenverpleging" Zeist 1897 protestants Zieken
Vereeniging voor Ziekenverpleging Maarssen 1899 Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Ziekenverpleging" Utrecht 1891 Zieken Mannen, Medici
Vereeniging "Kliniek tot herkenning en genezing van Huidziekten, Keelziekten, Kinderziekten, Oorziekten, Tandziekten" Utrecht 1865 neutraal Zieken Medici
Wijkvereeniging van Wijk IX Utrecht 1900 protestants Zieken
Vereeniging voor ziekenverzorging Baarn 1890 Zieken
Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid Utrecht 1866 Zieken
Vereeniging genaamd "de Cholera-Commissie" Utrecht 1866 Zieken
Christelijke Wijkvereeniging Lauwerecht Utrecht 1895 protestants Zieken
Vereeniging Reisbelasting Utrecht 1888 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging tot het uitreiken van bloemen en couranten in de ziekenhuizen Utrecht 1896 Zieken
Ziekenverpleging Veenendaal 1898 Zieken
Vereeniging van Weesvaders in Nederland Utrecht 1879 neutraal Wezen
Vereeniging tot opneming van Weezen uit de gemeente Huizen Utrecht 1874 Wezen
Vereeniging Comité voor Werkverschaffing te Utrecht Utrecht 1894 Werklozen
Vereeniging tot verschaffing van arbeid Amerongen 1890 Werklozen
Vereeniging tot ondersteuning van door cholera nagelatene betrekkingen Utrecht 1866 Weduwen, Wezen
Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Utrecht der - Utrecht 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Amersfoort der Amersfoort 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1874 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Amersfoort Amersfoort 1852 neutraal Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Utrecht 1861 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
St. Elisabeths Vereeniging Amersfoort 1892 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Elisabeths-vereeniging IJsselstein 1899 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging "Zoar" IJsselstein 1889 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen Utrecht 1872 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Vrouwenvereeniging tot bevordering van werkzaamheid en welstand in behoeftige huisgezinnen in de Hervormde Gemeente Utrecht 1842 protestants Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen Montfoort 1857 protestants Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen
Vereeniging "Rhodé" Utrecht 1882 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie Utrecht 1879 protestants Prostituees Mannen en vrouwen
Christelijke Zusterkring Utrecht 1876 protestants Prostituees Vrouwen
Dameskrans Arbeid en Liefde Vianen 1899 Ouderen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Het Utrechtsch Diakonessenhuis Utrecht 1844 protestants Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Johannes" tot steun van bejaarde, zieke en hulpbehoevende onderwijzers en onderwijzeressen van Christelijk Bijzondere Scholen in Nederland Utrecht 1879 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen te Utrecht Utrecht 1853 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Het Doorgangshuis voor vrouwen Utrecht 1886 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees
Vereeniging "de Blijmaar in woord en werk" Amersfoort 1899 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees
Vereeniging "Trouw aan Koning en Vaderland" Utrecht 1890 neutraal Militairen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Utrecht Utrecht 1898 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van het Jonge meisje, 'de Union' Utrecht 1882 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen te Utrecht Utrecht 1895 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan behoeftige zieken Utrecht 1885 neutraal Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vrouwen-vereeniging, De - Breukelen 1899 Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij voor moederlijke liefdadigheid of verzorging van kraamvrouwen binnen Utrecht Utrecht 1830 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Studenten-vereeniging tot ondersteuning van behoeftige gehuwde kraamvrouwen Utrecht 1884 Kraamvrouwen Medici, Studenten
Genootschap tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen Maarssen 1899 Kraamvrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Utrecht 1899 neutraal Kraamvrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zeist Zeist 1860 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Aantal verenigingen: 180 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.