Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 180 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Ziekenverpleging Veenendaal 1898 Zieken
Dames-vereeniging Neêrlands Weldadigheid Utrecht 1892 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot het uitreiken van bloemen en couranten in de ziekenhuizen Utrecht 1896 Zieken
Vereeniging tot verschaffing van arbeid Amerongen 1890 Werklozen
Vereeniging tot opneming van Weezen uit de gemeente Huizen Utrecht 1874 Wezen
Vereeniging tot kostelooze heilgymnastische behandeling van kinderen van onvermogenden Utrecht 1890 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Comité van Dames voor kleeding Amersfoort 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot uitdeeling van spijs aan behoeftigen te Amersfoort Amersfoort 1876 Armen algemeen
Genootschap tot Ondersteuning van schamele Armen Utrecht Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden Utrecht 1850 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Tweede - Utrecht 1855 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Derde - Utrecht 1860 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging genaamd "de Cholera-Commissie" Utrecht 1866 Zieken
Bouwvereeniging Maarssen 1871 Arbeiders
Vereeniging "Het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders" Utrecht 1858 Gehandicapten
Genootschap tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen Maarssen 1899 Kraamvrouwen
Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid Utrecht 1866 Zieken
Studenten-vereeniging tot ondersteuning van behoeftige gehuwde kraamvrouwen Utrecht 1884 Kraamvrouwen Medici, Studenten
Vereeniging voor Gezondheidskolonies Utrecht 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Weldoende Doorgaan Utrecht 1891 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging voor ziekenverzorging Baarn 1890 Zieken
Vereeniging tot Werkverschaffing Amersfoort 1884 Armen algemeen, Werklozen
Vrouwen-vereeniging, De - Breukelen 1899 Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Comité voor Werkverschaffing te Utrecht Utrecht 1894 Werklozen
Dameskrans Arbeid en Liefde Vianen 1899 Ouderen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Damesbond voor kleeding van behoeftige leerlingen der Anna Paulowna Bewaarschool en ter belooning en opwekking van getrouw schoolbezoek Amersfoort 1899 Jeugd 0-6, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "Ziekenverpleging" Utrecht 1891 Zieken Mannen, Medici
Vereeniging gratis brood en koffie Utrecht 1890 Armen algemeen
Vereeniging "Weldadigheid" Vianen 1881 Armen algemeen
Vereeniging voor Ziekenverpleging Maarssen 1899 Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van door cholera nagelatene betrekkingen Utrecht 1866 Weduwen, Wezen
Vereeniging "Meghadle Jethomim" (Opvoeding van Weezen) Utrecht 1872 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot voorkoming van bedelarij door rondreizende behoeftige Israëlieten aan de huizen der ingezeten Israëlieten te Utrecht Utrecht 1855 joods Armen algemeen, Joden
Gevras Gemilût Hasadim Culemborg 1821 joods Joden
Vereeniging tot verkrijgbaarstelling van goedkoope levensmiddelen voor minvermogende Israëlieten Utrecht 1855 joods Armen algemeen, Joden
Bikoer Golim Utrecht 1895 joods Joden, Kraamvrouwen
Vereeniging Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland Utrecht 1867 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Wezen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Utrecht Utrecht 1849 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Weduwen, Wezen
Nederlandsch genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Utrecht Utrecht 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Amersfoort Amersfoort 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Hulpbank te Amersfoort Amersfoort 1868 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Utrecht 1899 neutraal Kraamvrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Woudenberg Woudenberg 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Utrecht Utrecht 1843 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging van Weesvaders in Nederland Utrecht 1879 neutraal Wezen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling IJsselstein IJsselstein 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging Reisbelasting Utrecht 1888 neutraal Zieken Vrouwen
Nutshulpbank te Utrecht Utrecht 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Montfoort Montfoort 1859 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Aantal verenigingen: 180 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.