Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 180 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Driebergen Driebergen 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Diocesane Bond van R.K. drankbestrijdersvereenigingen te Utrecht Utrecht 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Amersfoort Amersfoort 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Utrecht Utrecht 1843 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Bunnik Bunnik 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Geheel-onthoudersbond van Nederlandsch Spoorwegpersoneel Utrecht 1899 neutraal Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Utrecht 1896 protestants Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te IJsselstein IJsselstein 1896 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Utrecht van den - Utrecht 1888 neutraal Alcoholisten
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Utrecht Utrecht 1896 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Harmelen Harmelen 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Geheelonthoudersvereeniging "St. Michaël" Utrecht 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Christelijke Broederkring inzonderheid bedoelende de Afschaffing van sterken drank, afdeling Utrecht Utrecht 1866 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging van Geneeskundige Geheel-Onthouders voor Nederland en de Koloniën Utrecht 1898 neutraal Alcoholisten Medici
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Baarn Baarn 1897 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Utrecht Utrecht 1899 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Amersfoort Amersfoort 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Doorn Doorn 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging ter wering van het misbruik van sterke dranken Utrecht 1835 neutraal Alcoholisten
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, De - Utrecht 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Bijzondere Raad Utrecht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1879 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen, Zieken Mannen
Hulpbank te Amersfoort Amersfoort 1868 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Nutshulpbank te Utrecht Utrecht 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Bouwvereeniging Maarssen 1871 Arbeiders
Liefdadige Vereeniging van den H. Joseph Utrecht 1872 rooms-katholiek Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden Utrecht 1850 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Tweede - Utrecht 1855 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Derde - Utrecht 1860 Arbeiders, Armen algemeen
Oranje-Bond van Orde Utrecht 1893 protestants Arbeiders, Werklozen
Dames-vereeniging Neêrlands Weldadigheid Utrecht 1892 Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Maarssen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk van Amerongen en Leersum Amerongen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Comité van Dames voor kleeding Amersfoort 1899 Armen algemeen Vrouwen
Christelijk-Gereformeerde Jongedochters-Vereeniging "Dient den Heere met blijdschap" Utrecht 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot uitdeeling van spijs aan behoeftigen te Amersfoort Amersfoort 1876 Armen algemeen
Vrouwen-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Nigtevecht 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Genootschap tot Ondersteuning van schamele Armen Utrecht Armen algemeen
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Vianen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Woerden 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Weldoende Doorgaan Utrecht 1891 Armen algemeen Vrouwen
Tabitha Utrecht 1831 protestants Armen algemeen Vrouwen
Meisjes-Vereeniging "Bidt en Werkt" Achttienhoven 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Tienhoven 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Zeist 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Meisjes-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Lopik 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging van Liefdadigheid Amersfoort 1894 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Vreeland 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Utrechtsche Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg Utrecht 1890 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk B Amersfoort 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging voor de Gereformeerde Kerk A Amersfoort 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Aantal verenigingen: 180 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.