Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 179 pagina: « 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging "Trouw aan Koning en Vaderland" Utrecht 1890 neutraal Militairen
Vereeniging voor ziekenverzorging Baarn 1890 Zieken
Utrechtsche Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg Utrecht 1890 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging gratis brood en koffie Utrecht 1890 Armen algemeen
Weldoende Doorgaan Utrecht 1891 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Ziekenverpleging" Utrecht 1891 Zieken Mannen, Medici
Dames-vereeniging Neêrlands Weldadigheid Utrecht 1892 Armen algemeen Vrouwen
St. Elisabeths Vereeniging Amersfoort 1892 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Driebergen Driebergen 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Amersfoort Amersfoort 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Oranje-Bond van Orde Utrecht 1893 protestants Arbeiders, Werklozen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Utrecht Utrecht 1893 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club voor drankbestrijding (NOPC), te Utrecht Utrecht 1893 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Vereeniging 'Godvruchtig Werk der brooden van de H. Antonius van Padua' Utrecht 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Vereeniging van Liefdadigheid Amersfoort 1894 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging Comité voor Werkverschaffing te Utrecht Utrecht 1894 Werklozen
Kwart-gulden Vereeniging Utrecht 1894 protestants Dak- en thuislozen, Werklozen Vrouwen
Vereeniging van Dames IJsselstein 1894 rooms-katholiek Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Wijkvereeniging Lauwerecht Utrecht 1895 protestants Zieken
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen te Utrecht Utrecht 1895 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging "Het Hoogeland", afdeling Utrecht Utrecht 1895 protestants Dak- en thuislozen, Werklozen
Bikoer Golim Utrecht 1895 joods Joden, Kraamvrouwen
Vereeniging "de Stuers", afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Amersfoort Amersfoort 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, afdeling Utrecht, Het - Utrecht 1895 neutraal Gehandicapten, Jeugd 6-12
Vereeniging tot het uitreiken van bloemen en couranten in de ziekenhuizen Utrecht 1896 Zieken
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Utrecht 1896 protestants Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te IJsselstein IJsselstein 1896 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Utrecht Utrecht 1896 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Diocesane Bond van R.K. drankbestrijdersvereenigingen te Utrecht Utrecht 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Geheelonthoudersvereeniging "St. Michaël" Utrecht 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Baarn Baarn 1897 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "Algemeene Ziekenverpleging" Zeist 1897 protestants Zieken
Ziekenverpleging Veenendaal 1898 Zieken
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Utrecht Utrecht 1898 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Vereeniging van Geneeskundige Geheel-Onthouders voor Nederland en de Koloniën Utrecht 1898 neutraal Alcoholisten Medici
Vereeniging van R.K. Armenverzorgers te Utrecht Utrecht 1898 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Utrecht 1899 neutraal Kraamvrouwen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Maarssen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk van Amerongen en Leersum Amerongen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "de Blijmaar in woord en werk" Amersfoort 1899 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees
St. Elisabeths-vereeniging IJsselstein 1899 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Bunnik Bunnik 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Comité van Dames voor kleeding Amersfoort 1899 Armen algemeen Vrouwen
Christelijk-Gereformeerde Jongedochters-Vereeniging "Dient den Heere met blijdschap" Utrecht 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwen-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Nigtevecht 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Vianen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Geheel-onthoudersbond van Nederlandsch Spoorwegpersoneel Utrecht 1899 neutraal Alcoholisten Mannen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, afdeling Amersfoort Amersfoort 1899 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 179 pagina: « 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.