Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 179 pagina: « 1 2 3 4
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Woerden 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Genootschap tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen Maarssen 1899 Kraamvrouwen
Christelijke Jongedochters-Vereeniging onder den zinspreuk "Draagt elkanders lasten" Vreeland 1899 protestants Geesteszieken, Wezen Meisjes
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Amersfoort der Amersfoort 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging voor Gezondheidskolonies Utrecht 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Meisjes-Vereeniging "Bidt en Werkt" Achttienhoven 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Harmelen Harmelen 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Tienhoven 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Zeist 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwen-vereeniging, De - Breukelen 1899 Kraamvrouwen Vrouwen
Meisjes-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Lopik 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Vreeland 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk B Amersfoort 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging voor de Gereformeerde Kerk A Amersfoort 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging "Werkt wanneer het dag is" Amersfoort 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk IJsselstein 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Meisjes-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Harmelen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Dameskrans Arbeid en Liefde Vianen 1899 Ouderen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Utrecht Utrecht 1899 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Meisjes-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Mijdrecht 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Damesbond voor kleeding van behoeftige leerlingen der Anna Paulowna Bewaarschool en ter belooning en opwekking van getrouw schoolbezoek Amersfoort 1899 Jeugd 0-6, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging voor Ziekenverpleging Maarssen 1899 Zieken Mannen en vrouwen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Nigtevecht 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot christelijke verzorging van Zenuwlijders in Nederland Utrecht 1900 protestants Geesteszieken Mannen en vrouwen
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, De - Utrecht 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Wijkvereeniging van Wijk IX Utrecht 1900 protestants Zieken
Vereeniging Valburg tot verpleging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in huisgezinnen Valburg 1900 neutraal Geesteszieken
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Doorn Doorn 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Pro Juventute Utrecht 1900 neutraal Gevangenen, Jeugd 12-21
Aantal verenigingen: 179 pagina: « 1 2 3 4
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.