Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 180 pagina: « 1 2 3 4
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging "Rhodé" Utrecht 1882 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland Utrecht 1884 protestants Geesteszieken, Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan behoeftige zieken Utrecht 1885 neutraal Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1874 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, afdeling Utrecht, Het - Utrecht 1895 neutraal Gehandicapten, Jeugd 6-12
Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha" Utrecht 1888 protestants Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Utrecht Utrecht 1849 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Weduwen, Wezen
Vereeniging "Ziekenverpleging" Utrecht 1891 Zieken Mannen, Medici
Vereeniging gratis brood en koffie Utrecht 1890 Armen algemeen
Vereeniging Pro Juventute Utrecht 1900 neutraal Gevangenen, Jeugd 12-21
Vereeniging tot ondersteuning van door cholera nagelatene betrekkingen Utrecht 1866 Weduwen, Wezen
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1885 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging ter wering van het misbruik van sterke dranken Utrecht 1835 neutraal Alcoholisten
Nederlandsche Protestanten Bond Utrecht 1870 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Valburg tot verpleging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in huisgezinnen Valburg 1900 neutraal Geesteszieken
Ziekenverpleging Veenendaal 1898 Zieken
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Vianen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Dameskrans Arbeid en Liefde Vianen 1899 Ouderen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "Weldadigheid" Vianen 1881 Armen algemeen
Christelijke Jongedochters-Vereeniging onder den zinspreuk "Draagt elkanders lasten" Vreeland 1899 protestants Geesteszieken, Wezen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Vreeland 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Woerden 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Woudenberg Woudenberg 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Zeist 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Bethanië, Herstellingsoord voor verzwakte kinderen" Zeist 1873 protestants Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Christelijke Vrouwenvereeniging tot heil der armen Zeist 1870 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Algemeene Ziekenverpleging" Zeist 1897 protestants Zieken
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zeist Zeist 1860 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Aantal verenigingen: 180 pagina: « 1 2 3 4
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.