Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 180 pagina: « 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging "Rhodé" Utrecht 1882 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Vereeniging Reisbelasting Utrecht 1888 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging Pro Juventute Utrecht 1900 neutraal Gevangenen, Jeugd 12-21
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zeist Zeist 1860 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Utrecht Utrecht 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Loenen Loenen aan de Vecht 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Amersfoort Amersfoort 1879 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging "Meghadle Jethomim" (Opvoeding van Weezen) Utrecht 1872 joods Joden, Wezen
Vereeniging "Kliniek tot herkenning en genezing van Huidziekten, Keelziekten, Kinderziekten, Oorziekten, Tandziekten" Utrecht 1865 neutraal Zieken Medici
Vereeniging "Johannes" tot steun van bejaarde, zieke en hulpbehoevende onderwijzers en onderwijzeressen van Christelijk Bijzondere Scholen in Nederland Utrecht 1879 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Het Utrechtsch Diakonessenhuis Utrecht 1844 protestants Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders" Utrecht 1858 Gehandicapten
Vereeniging Het Kinderziekenhuis Utrecht 1888 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging "Het Hoogeland", afdeling Utrecht Utrecht 1895 protestants Dak- en thuislozen, Werklozen
Vereeniging Het Doorgangshuis voor vrouwen Utrecht 1886 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees
Vereeniging gratis brood en koffie Utrecht 1890 Armen algemeen
Vereeniging 'Godvruchtig Werk der brooden van de H. Antonius van Padua' Utrecht 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Vereeniging genaamd "de Cholera-Commissie" Utrecht 1866 Zieken
Vereeniging 'Dorcas' Amersfoort 1873 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "de Stuers", afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging "de Commissie tot verstrekking hoofdzakelijk van Kleeding en Dekking aan minvermogenden" Utrecht 1879 neutraal Armen algemeen, Weduwen
Vereeniging "de Blijmaar in woord en werk" Amersfoort 1899 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees
Vereeniging Comité voor Werkverschaffing te Utrecht Utrecht 1894 Werklozen
Vereeniging Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland Utrecht 1867 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Wezen
Vereeniging "Bethanië, Herstellingsoord voor verzwakte kinderen" Zeist 1873 protestants Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Algemeene Ziekenverpleging" Zeist 1897 protestants Zieken
Utrechtsche Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg Utrecht 1890 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Tabitha Utrecht 1831 protestants Armen algemeen Vrouwen
Studenten-vereeniging tot ondersteuning van behoeftige gehuwde kraamvrouwen Utrecht 1884 Kraamvrouwen Medici, Studenten
St. Martinus-Vereeniging Utrecht 1877 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Mannen
St. Elisabeths-Vereeniging Utrecht 1861 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
St. Elisabeths Vereeniging Amersfoort 1892 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Elisabeths-vereeniging IJsselstein 1899 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Utrecht Utrecht 1896 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te IJsselstein IJsselstein 1896 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Harmelen Harmelen 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Bunnik Bunnik 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Amersfoort Amersfoort 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Geheelonthoudersvereeniging "St. Michaël" Utrecht 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Utrecht 1896 protestants Alcoholisten Mannen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Utrecht Utrecht 1843 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement Utrecht Utrecht 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Armenloterij (De) Amersfoort 1887 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Patronaat voor van krankzinnigheid herstelden Utrecht 1861 neutraal Geesteszieken Medici
Oranje-Bond van Orde Utrecht 1893 protestants Arbeiders, Werklozen
Nutshulpbank te Utrecht Utrecht 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Nederlandsch genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Utrecht Utrecht 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Amersfoort Amersfoort 1852 neutraal Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden, comité Utrecht Utrecht 1868 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Aantal verenigingen: 180 pagina: « 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.