Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 95 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Zuid-Bevelandsche Dorcas-Vereeniging, De - Goes 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwenvereeniging Bikoer Chouliem Middelburg joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vlissingse Vrouwenvereeniging tot Uitreiking van Melk en Eieren aan Arme Herstellende Zieken Vlissingen 1894 Zieken Vrouwen
Vereniging het Nederlandsch gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders te Utrecht, commissie te Middelburg Middelburg 1875 Gehandicapten
Vereeniginig van de H. Liduina Vlissingen 1890 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging Zeeuwsche Hervormde Diakonesseninrichting Middelburg 1900 protestants Zieken
Vereeniging voor Spijsuitdeeling Vlissingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging voor noodlijdenden Strijenham 1899 Armen algemeen
Vereeniging voor Kindervoeding Vlissingen 1899 Jeugd 6-12
Vereeniging voor Gezondheidskolonies Middelburg 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging van jonge meisjes tot het uitreiken van kleedingstukken Tholen 1899 Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot Werkverschaffing aan Blinden Middelburg 1863 Gehandicapten
Vereeniging tot werkverschaffing Aardenburg 1888 neutraal Werklozen
Vereeniging tot wering der armoede Zierikzee 1851 Armen algemeen
Vereeniging tot weezenverpleging voor Zuid- en Noord-Beveland Goes 1883 Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot voorkoming van armoede: Humanitas Nieuw- en St. Joosland 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot verbetering der armenzorg Middelburg 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot Spijsuitdeeling Zierikzee 1899 Zieken
Vereeniging tot Spijsbedeeling Goes 1899 Zieken
Vereeniging tot nut der armen Kortgene 1845 Armen algemeen
Vereeniging tot leniging van armoede en wering der bedelarij in Tholen Tholen 1847 Armen algemeen
Vereeniging tot instandhouding van het Geneeskundig gesticht voor minderjarige idioten, subcommissie Middelburg Middelburg 1880 protestants Geesteszieken, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging tot het Weren van Misbruik van Sterken drank Middelburg 1858 Alcoholisten
Vereeniging tot het verschaffen van woningen aan personen uit den werkmansstand Zierikzee 1871 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging tot het bezoeken der Armen Middelburg 1842 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot bevordering van ambachten en handwerken onder de Israëlieten Middelburg 1847 joods Ambachtslieden, Jeugd 12-21, Joden
Vereeniging ter verzorging van weezen, genaamd "Weeshuis voor Zuid- en Noord-Beveland" Kloetinge 1867 Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging ter bevordering van animale koepokinenting Middelburg 1886 neutraal Zieken Medici
Vereeniging ter bevordering der belangen van den Dienstbaren Stand Middelburg 1884 Ouderen
Vereeniging "Talitha Kumi", afdeling Middelburg Middelburg 1875 protestants Meisjes, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Vereeniging onder de Zinspreuk "Loon voor Werk" Middelburg 1838 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zierikzee Zierikzee 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Tholen Tholen 1864 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Middelburg Middelburg 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging "Kindervoeding" Middelburg 1890 Jeugd 6-12
Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam, correspondentschap Middelburg Middelburg 1858 Gehandicapten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging "Hulp in nood" Vlissingen 1887 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Hulpbetoon Vlissingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Dorcas" Sluis 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "De Zeeuwsche Dorcas" Middelburg 1833 protestants Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging: Christelijke Volksbond Goes 1899 protestants Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
St. Aloysius-Vereeniging Middelburg 1894 rooms-katholiek Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging in Zeeland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Middelburg Middelburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, Departement Middelburg Middelburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, onderafdeling Zierikzee Zierikzee 1858 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Goes Goes 1899 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Middelburg van - Middelburg 1869 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Zierikzee Zierikee 1875 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Vlissingen Vlissingen 1854 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 95 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.