Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 95 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den sterken Drank, afdeling Middelburg Middelburg 1853 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot het Weren van Misbruik van Sterken drank Middelburg 1858 Alcoholisten
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Yerseke Yerseke 1897 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Zierikzee Zierikee 1875 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Goes Goes 1896 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Cadzand Cadzand 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Vlissingen Vlissingen 1896 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Middelburg Middelburg 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Vlissingen Vlissingen 1854 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zierikzee Zierikzee 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Wissenkerke Wissenkerke 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging in Zeeland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Middelburg Middelburg 1793 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Vereeniging tot bevordering van ambachten en handwerken onder de Israëlieten Middelburg 1847 joods Ambachtslieden, Jeugd 12-21, Joden
Hulpbank, De - Middelburg 1848 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging tot het verschaffen van woningen aan personen uit den werkmansstand Zierikzee 1871 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging: Christelijke Volksbond Goes 1899 protestants Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging van jonge meisjes tot het uitreiken van kleedingstukken Tholen 1899 Armen algemeen Meisjes
Zuid-Bevelandsche Dorcas-Vereeniging, De - Goes 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Hulpbetoon Vlissingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot het bezoeken der Armen Middelburg 1842 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot leniging van armoede en wering der bedelarij in Tholen Tholen 1847 Armen algemeen
Christelijke Vrouwen-vereeniging Domburg 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Hulp in nood" Vlissingen 1887 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot verbetering der armenzorg Middelburg 1899 Armen algemeen
Vereeniging voor Spijsuitdeeling Vlissingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot voorkoming van armoede: Humanitas Nieuw- en St. Joosland 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot wering der armoede Zierikzee 1851 Armen algemeen
Dames-Vereeniging tot het verstrekken van Levensmiddelen Vlissingen 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot nut der armen Kortgene 1845 Armen algemeen
Vereeniging voor noodlijdenden Strijenham 1899 Armen algemeen
Dorcas Brouwershaven 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke Volksbond, Kamer van Navraag Middelburg 1899 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Conferentie van den H. Jacobus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Vlissingen 1846 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging "Dorcas" Sluis 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, Departement Middelburg Middelburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Middelburg Middelburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Conferentie van den H. Petrus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Middelburg 1866 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Hulst 1872 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniginig van de H. Liduina Vlissingen 1890 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Conferentie van de H. Maria Magdalena van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Goes 1891 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Conferentie van den H. Jozef van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Zierikzee 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Gezelschap Dorcas Zierikzee 1841 protestants Armen algemeen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging onder de Zinspreuk "Loon voor Werk" Middelburg 1838 Armen algemeen, Werklozen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Sluis Sluis 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Tholen Tholen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Hulst Hulst 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Middelburg Middelburg 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Goes Goes 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Vlissingen Vlissingen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Aantal verenigingen: 95 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.