Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 95 pagina: « 1 2
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot verbetering der armenzorg Middelburg 1899 Armen algemeen
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden te Middelburg Middelburg 1858 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Middelburg Middelburg 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Middelburg Middelburg 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot Werkverschaffing aan Blinden Middelburg 1863 Gehandicapten
Vereeniging tot het bezoeken der Armen Middelburg 1842 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Zeeuwsche Hervormde Diakonesseninrichting Middelburg 1900 protestants Zieken
Vereeniging "De Zeeuwsche Dorcas" Middelburg 1833 protestants Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Middelburg Middelburg 1793 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Middelburg van - Middelburg 1869 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Dames vereeniging tot het verstrekken van voedzame spijs aan zieken en behoeftige kraamvrouwen. Middelburg 1899 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Aloysius-Vereeniging Middelburg 1894 rooms-katholiek Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Genootschap der Moederlijke Weldadigheid Middelburg 1839 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging tot bevordering van ambachten en handwerken onder de Israëlieten Middelburg 1847 joods Ambachtslieden, Jeugd 12-21, Joden
Vereeniging onder de Zinspreuk "Loon voor Werk" Middelburg 1838 Armen algemeen, Werklozen
Conferentie van den H. Petrus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Middelburg 1866 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam, correspondentschap Middelburg Middelburg 1858 Gehandicapten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging ter bevordering der belangen van den Dienstbaren Stand Middelburg 1884 Ouderen
Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Middelburg Middelburg 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot het Weren van Misbruik van Sterken drank Middelburg 1858 Alcoholisten
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den sterken Drank, afdeling Middelburg Middelburg 1853 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Gereformeerde Vereeniging Meliskerke 1890 protestants Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot nut der armen Kortgene 1845 Armen algemeen
Vereeniging ter verzorging van weezen, genaamd "Weeshuis voor Zuid- en Noord-Beveland" Kloetinge 1867 Verwaarloosde kinderen, Wezen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Hulst Hulst 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Hulst 1872 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Goes Goes 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Goes der - Goes 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot Spijsbedeeling Goes 1899 Zieken
Dames-Vereeniging voor behoeftige kranken Goes 1899 Zieken Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Goes Goes 1866 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Goes Goes 1896 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Goes Goes 1899 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Conferentie van de H. Maria Magdalena van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Goes 1891 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging: Christelijke Volksbond Goes 1899 protestants Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Elisabeths-Vereeniging Goes 1897 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging tot weezenverpleging voor Zuid- en Noord-Beveland Goes 1883 Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen en vrouwen
Zuid-Bevelandsche Dorcas-Vereeniging, De - Goes 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Algemeene Armenwerkinrigting Goes 1844 neutraal Werklozen
Christelijke Vrouwen-vereeniging Domburg 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke Vrouwen-Vereeniging Colijnsplaat 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Cadzand Cadzand 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Dorcas Brouwershaven 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot werkverschaffing Aardenburg 1888 neutraal Werklozen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging in Zeeland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Aantal verenigingen: 95 pagina: « 1 2
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.