Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 59 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Amsterdam 1784 neutraal Ambachtslieden, Armen algemeen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Gouda Gouda 1786 neutraal Ambachtslieden, Armen algemeen, Jeugd 6-12, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Alkmaar Alkmaar 1786 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Haarlem Haarlem 1789 neutraal Alcoholisten, Ambachtslieden, Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Groningen Groningen 1791 neutraal Ambachtslieden, Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Middelburg Middelburg 1793 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Schiedam Schiedam 1797 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Doesburg Doesburg 1809 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Tiel Tiel 1811 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Zwolle Zwolle 1815 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Breda Breda 1816 neutraal Ambachtslieden, Armen algemeen, Jeugd 6-12, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nijmegen Nijmegen 1817 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Winschoten Winschoten 1833 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Maatschappij tot werkverschaffing aan den spaarzamen ambachtsman Amsterdam 1845 Ambachtslieden, Werklozen
Bijzondere Raad 's-Gravenhage van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Haag 1846 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, Hoofdraad te Den Haag Den Haag 1846 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Rooms-Katholieken (landelijk), Landverhuizers, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen
Vereeniging tot Verbetering van den Werkenden en Dienstbaren Stand Den Haag 1846 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Vereeniging tot bevordering van ambachten en handwerken onder de Israëlieten Middelburg 1847 joods Ambachtslieden, Jeugd 12-21, Joden
Hulpbank, De - Middelburg 1848 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland Amsterdam 1849 joods Ambachtslieden, Joden, Jongens
Maatschappij tot bevordering van het aanleren van ambachten, handwerken en kunsten onder de Israëlieten te Rotterdam Rotterdam 1849 joods Ambachtslieden, Joden, Jongens, Werklozen
Vereeniging "de Hulpbank" te Haarlem Haarlem 1849 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding der Hulpkas voor Israëlieten Groningen 1850 joods Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Rotterdam Rotterdam 1850 joods Ambachtslieden, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Jongens, Meisjes, Werklozen
Maatschappij tot leniging en opbeuring van behoeftigen door het verschaffen van werk Breda 1850 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Hulpbank te 's-Gravenhage Den Haag 1851 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Vereeniging "Hulpkas voor Israëlieten" Leeuwarden 1851 joods Ambachtslieden, Joden
Hulpbank te Dordrecht, De - Dordrecht 1851 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Nutshulpbank te Utrecht Utrecht 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Spaar- en Hulpkas Vereeniging Rotterdam 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Hulpbank te Harlingen Harlingen 1853 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging tot bevordering van het aanleeren van ambachten onder minvermogende Israëlieten Haarlem 1853 joods Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Bijzondere Raad Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo [1] Maastricht 1854 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Hulpbank te Gorinchem Gorinchem 1854 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Spaar- en Hulpbank te Apeldoorn, De - Apeldoorn 1856 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging "Hulpbank te Nijmegen" Nijmegen 1862 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Hulpbank te Enkhuizen Enkhuizen 1863 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging "de Hulpbank" Hoorn 1863 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging "De Hulpbank" Arnhem 1865 Ambachtslieden, Werklozen
Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867 joods Ambachtslieden
Hulpbank te Amersfoort Amersfoort 1868 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging "de Hulpbank te Assen" Assen 1868 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging "Hulpbetoon" Voorburg 1872 Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging "De Spaar- en Hulpbank" Ede 1872 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Holwerd Holwerd 1873 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Vereeniging "Hulpkas voor minvermogende Israëlieten" onder den naam van "Ezrath Israël" Zutphen 1875 joods Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Vereeniging "Hulpbank voor Minvermogenden" Kampen 1876 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Bijzondere Raad Haarlem van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1876 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen, Zieken Mannen
Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878 Ambachtslieden, Ouderen
Vereeniging voor Werkverschaffing Den Haag 1879 Ambachtslieden, Werklozen
Aantal verenigingen: 59 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.