Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 107 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, afdeling Rotterdam Rotterdam 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, De - Utrecht 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Christelijke Meisjes-vereeniging Apeldoorn 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Onze verwachting is van den Heere" Schiedam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "het Mosterdzaadje" Woubrugge 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen Meisjes
Nederlandsch Luthersch Genootschap voor In-en Uitwendige Zending, afdeling Arnhem Arnhem 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Mannen en vrouwen
Dorcas Bussum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging tot verpleging van ouderlooze en verwaarloosde knapen in het huisgezin Apeldoorn 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen en vrouwen
Jongedochters-vereeniging Dorcas Gouda 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Vrouwenvereeniging Tabitha Waddinxveen 1899 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Wezen Vrouwen
Vereeniging "Hulpbetoon" (Mattheus 25, vers 36a) Amsterdam 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Dorcasvereeniging Leiderdorp 1899 protestants Rooms-Katholieken (plaatselijk), Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging tot Diakonaal Hulpbetoon in Wijk II van de Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging: Phebe, ter ondersteuning van lijdenden Opmeer-Spanbroek 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging tot verzorging van ouderlooze knapen der Hervormde gemeente Apeldoorn 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Dorcas Zaltbommel 1899 protestants Armen algemeen, Ouderen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Barendrecht 1899 protestants Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Vrouwen-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Oudewater 1899 Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vrouwenvereeniging "Het Mosterdzaadje" Oudewater 1899 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen Vrouwen
Vereeniging "Dorcas" Sluis 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Vrouwen-Vereeniging Colijnsplaat 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Christelijke Meisjes-vereeniging Tabitha te Hoenderloo Hoenderloo 1899 protestants Armen algemeen, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Moederlijke Weldadigheid Nijmegen 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Protestantsche kinderen Breda 1899 protestants Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Vrouwenvereeniging "Onesima" Nieuwveen 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Onze hulp is in den naam des Heeren Dordrecht 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Hulpbetoon Workum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Christelijke Meisjesvereeniging Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Tryfosa Barneveld 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Vrouwen-vereeniging, genaamd Zusterkring Dorkas Purmerend 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Dameskrans tot het vervaardigen van kleeren Amsterdam 1899 Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Patronaat over armen der Hervormde Gemeente Varsseveld 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Gereformeerde Vereeniging Arnhem 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Evangelisch Luthersch genootschap van vrouwelijke weldadigheid Delft 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Velpsche Vrouwen-vereeniging Velp 1899 protestants Arbeiders, Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "Zegen na Arbeid" Amsterdam 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot verpleging van oude behoeftigen, behoorende tot de burgerlijke gemeente van Rijssen Rijssen 1895 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Jongedameskrans "Helpt elkander" Schiedam 1895 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten Haarlem 1895 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Hersteld Evangelisch Lutherse Weldadigheidsvereeniging Amsterdam 1894 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Evangelisch-Lutherse Wijkvereeniging, onder de zinspreuk Marcus 10:14b: "Laat de Kinderen tot Mij komen" Amsterdam 1892 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Vrouwenafdeeling van de Vereeniging voor Evangelisatie te Nijmegen Njmegen 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Doopsgezinde Wijkverpleging Amsterdam 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Haarlem Haarlem 1891 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Gereformeerde Vereeniging Meliskerke 1890 protestants Protestanten (plaatselijk)
Meisjes-vereeniging Tabitha Schiedam 1890 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Gemeentebelang Bergen op Zoom 1890 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging "het Protestantsche Ziekenhuis" Nijmegen 1889 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging "Zoar" IJsselstein 1889 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Tabitha-vereeniging der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam 1887 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Aantal verenigingen: 107 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.