Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 16 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging voor kosteloos brood en koffie Assen 1899 Armen algemeen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Assen der - Assen 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Vereeniging tot het bezoeken der armen Assen 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Assen Assen 1899 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Malbies Aroemim Assen 1899 joods Armen algemeen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Assen Assen 1899 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Israëlitische Vereeniging tot het verstrekken van kleederen aan schoolgaande kinderen Assen 1899 joods Jeugd 6-12, Joden
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Assen Assen 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Charitas Assen 1891 Kraamvrouwen, Zieken
Vereeniging Armenzorg te Assen Assen 1891 neutraal Armen algemeen, Kraamvrouwen
Kamer van Navraag Assen 1882 neutraal Armen algemeen
Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik, Afdeeling Assen van den - Assen 1875 neutraal Alcoholisten
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Assen Assen 1873 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "de Hulpbank te Assen" Assen 1868 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging 'Dorcas' Assen 1850 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Assen Assen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Aantal verenigingen: 16 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.