Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 105 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Utrecht Utrecht 1800 neutraal Gehandicapten
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Utrecht Utrecht 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nederlandsch genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Utrecht Utrecht 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Maatschappij voor moederlijke liefdadigheid of verzorging van kraamvrouwen binnen Utrecht Utrecht 1830 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Tabitha Utrecht 1831 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging ter wering van het misbruik van sterke dranken Utrecht 1835 neutraal Alcoholisten
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Utrecht Utrecht 1841 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vrouwenvereeniging tot bevordering van werkzaamheid en welstand in behoeftige huisgezinnen in de Hervormde Gemeente Utrecht 1842 protestants Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Utrecht Utrecht 1843 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Utrecht Utrecht 1843 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement Utrecht Utrecht 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Het Utrechtsch Diakonessenhuis Utrecht 1844 protestants Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen en vrouwen
Inrichting voor Havelooze kinderen Utrecht 1848 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen, Werklozen
Conferentie van Onze Lieve Vrouwe van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Utrecht Utrecht 1849 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Weduwen, Wezen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden Utrecht 1850 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Utrecht Utrecht 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Nutshulpbank te Utrecht Utrecht 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen te Utrecht Utrecht 1853 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Tweede - Utrecht 1855 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging tot voorkoming van bedelarij door rondreizende behoeftige Israëlieten aan de huizen der ingezeten Israëlieten te Utrecht Utrecht 1855 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging tot verkrijgbaarstelling van goedkoope levensmiddelen voor minvermogende Israëlieten Utrecht 1855 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging "Het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders" Utrecht 1858 Gehandicapten
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Derde - Utrecht 1860 Arbeiders, Armen algemeen
St. Elisabeths-Vereeniging Utrecht 1861 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Patronaat voor van krankzinnigheid herstelden Utrecht 1861 neutraal Geesteszieken Medici
Vereeniging tot ondersteuning en zedelijke ontwikkeling van hulpbehoevende blinden Utrecht 1864 protestants Gehandicapten
Vereeniging "Kliniek tot herkenning en genezing van Huidziekten, Keelziekten, Kinderziekten, Oorziekten, Tandziekten" Utrecht 1865 neutraal Zieken Medici
Vereeniging genaamd "de Cholera-Commissie" Utrecht 1866 Zieken
Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid Utrecht 1866 Zieken
Christelijke Broederkring inzonderheid bedoelende de Afschaffing van sterken drank, afdeling Utrecht Utrecht 1866 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot aanbouw en aankoop van Woningen voor minvermogenden der Nederduitsch Hervormde Gemeente Utrecht 1866 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot ondersteuning van door cholera nagelatene betrekkingen Utrecht 1866 Weduwen, Wezen
Vereeniging Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland Utrecht 1867 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Wezen
Vereeniging tot opvoeding en opleiding van zonen van Evangelie-arbeiders in onze Overzeesche Bezittingen Utrecht 1868 protestants Jongens
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden, comité Utrecht Utrecht 1868 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsche Protestanten Bond Utrecht 1870 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Liefdadige Vereeniging van den H. Joseph Utrecht 1872 rooms-katholiek Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging "Meghadle Jethomim" (Opvoeding van Weezen) Utrecht 1872 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen Utrecht 1872 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Utrecht der - Utrecht 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Bureau van Informatie naar behoeftigen Utrecht 1872 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot opneming van Weezen uit de gemeente Huizen Utrecht 1874 Wezen
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1874 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Christelijke Zusterkring Utrecht 1876 protestants Prostituees Vrouwen
Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk Zeven der Nederduitsch Hervormde gemeente te Utrecht (Goossens) Utrecht 1877 protestants Armen algemeen, Ouderen, Zieken Mannen en vrouwen
St. Martinus-Vereeniging Utrecht 1877 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Mannen
Vereeniging van Weesvaders in Nederland Utrecht 1879 neutraal Wezen
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie Utrecht 1879 protestants Prostituees Mannen en vrouwen
Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1879 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Aantal verenigingen: 105 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.