Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 16 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Zutphen 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zutphen Zutphen 1850 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Zutphen Zutphen 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Zutphen Zutphen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Gemiloes chasodiem Zutphen 1885 joods Joden Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zutphen Zutphen 1888 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Zutphen Zutphen 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Jongedochters-vereeniging Zutphen 1899 protestants Weduwen, Wezen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Zutphen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Gereformeerde Jongedochters-vereeniging onder den naam: "Wees een zegen." Zutphen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Damesgezelschap Concordia Zutphen 1852 neutraal Kraamvrouwen Meisjes, Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Zutphen 1884 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Ouderen, Zieken Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Zutphen der - Zutphen 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Jonge Dames-Vereeniging: Het Goddelijk Kind Zutphen 1894 rooms-katholiek Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Vrouwen
Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid Zutphen 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Dames-vereeniging Dorcas Zutphen 1880 protestants Vrouwen (algemeen), Weduwen Vrouwen
Aantal verenigingen: 16 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.