Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 16 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Meppel Meppel 1882 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Meisjesvereeniging der Gereformeerde Kerk Meppel 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging: Dorcas, De - Meppel 1870 protestants Armen algemeen, Militairen Meisjes
Algemeen Diaken-Gezelschap der Hervormde Gemeente te Meppel Meppel 1852 protestants Armen algemeen Mannen
Nederlandsche Hervormde Vereeniging voor inwendige zending "Draagt elkanders lasten" Meppel 1892 protestants Zieken
Vereeniging Nederlandsch Hervormde Diakonessen-Inrichting te Meppel Meppel 1899 protestants Zieken
Vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen Meppel 1880 neutraal Armen algemeen, Jeugd 6-12, Weduwen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Meppel Meppel 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging "Megadlé Jethomim" (opvoeding van weezen) Meppel 1867 joods Joden, Wezen
Vereeniging Miskenet Zenenomieuw (ondersteuning van bejaarde Israelieten) Meppel 1889 joods Joden, Ouderen
Vereeniging tot Weldadigheid Sedako Beseiser Meppel 1886 joods Joden, Wezen
Genootschap "Gemilath Gassodim" (het uitoefenen van weldadigheid) Meppel 1833 joods Joden Mannen
Cherath Nashim Meppel 1836 joods Joden, Vrouwen (algemeen), Zieken Vrouwen
Israëlitische Vrouwenvereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Meppel 1854 joods Joden, Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij tot Nut van Israël, afdeling Meppel Meppel 1858 joods Joden
Vereeniging tot hulp van behoeftige kraamvrouwen Meppel 1899 Kraamvrouwen
Aantal verenigingen: 16 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.