Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 106 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Wijkvereeniging van Wijk IX Utrecht 1900 protestants Zieken
Weldoende Doorgaan Utrecht 1891 Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Utrecht Utrecht 1841 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vrouwenvereeniging tot bevordering van werkzaamheid en welstand in behoeftige huisgezinnen in de Hervormde Gemeente Utrecht 1842 protestants Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Utrecht van den - Utrecht 1888 neutraal Alcoholisten
Vereeniging "Ziekenverpleging" Utrecht 1891 Zieken Mannen, Medici
Vereeniging voor Gezondheidskolonies Utrecht 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging van Weesvaders in Nederland Utrecht 1879 neutraal Wezen
Vereeniging van R.K. Armenverzorgers te Utrecht Utrecht 1898 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging van Geneeskundige Geheel-Onthouders voor Nederland en de Koloniën Utrecht 1898 neutraal Alcoholisten Medici
Vereeniging "Trouw aan Koning en Vaderland" Utrecht 1890 neutraal Militairen
Vereeniging tot voorkoming van bedelarij door rondreizende behoeftige Israëlieten aan de huizen der ingezeten Israëlieten te Utrecht Utrecht 1855 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan behoeftige zieken Utrecht 1885 neutraal Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot verkrijgbaarstelling van goedkoope levensmiddelen voor minvermogende Israëlieten Utrecht 1855 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Utrecht Utrecht 1893 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid Utrecht 1866 Zieken
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen te Utrecht Utrecht 1895 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen Utrecht 1890 protestants Geesteszieken, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging tot opvoeding en opleiding van zonen van Evangelie-arbeiders in onze Overzeesche Bezittingen Utrecht 1868 protestants Jongens
Vereeniging tot opneming van Weezen uit de gemeente Huizen Utrecht 1874 Wezen
Vereeniging tot ondersteuning van door cholera nagelatene betrekkingen Utrecht 1866 Weduwen, Wezen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Utrecht 1899 neutraal Kraamvrouwen
Vereeniging tot ondersteuning en zedelijke ontwikkeling van hulpbehoevende blinden Utrecht 1864 protestants Gehandicapten
Vereeniging tot kostelooze heilgymnastische behandeling van kinderen van onvermogenden Utrecht 1890 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen Utrecht 1872 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Vereeniging tot het uitreiken van bloemen en couranten in de ziekenhuizen Utrecht 1896 Zieken
Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk Zeven der Nederduitsch Hervormde gemeente te Utrecht (Goossens) Utrecht 1877 protestants Armen algemeen, Ouderen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot christelijke verzorging van Zenuwlijders in Nederland Utrecht 1900 protestants Geesteszieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland Utrecht 1884 protestants Geesteszieken, Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha" Utrecht 1888 protestants Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen te Utrecht Utrecht 1853 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot aanbouw en aankoop van Woningen voor minvermogenden der Nederduitsch Hervormde Gemeente Utrecht 1866 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging ter wering van het misbruik van sterke dranken Utrecht 1835 neutraal Alcoholisten
Vereeniging "Rhodé" Utrecht 1882 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Vereeniging Reisbelasting Utrecht 1888 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging Pro Juventute Utrecht 1900 neutraal Gevangenen, Jeugd 12-21
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Utrecht Utrecht 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging "Meghadle Jethomim" (Opvoeding van Weezen) Utrecht 1872 joods Joden, Wezen
Vereeniging "Kliniek tot herkenning en genezing van Huidziekten, Keelziekten, Kinderziekten, Oorziekten, Tandziekten" Utrecht 1865 neutraal Zieken Medici
Vereeniging "Johannes" tot steun van bejaarde, zieke en hulpbehoevende onderwijzers en onderwijzeressen van Christelijk Bijzondere Scholen in Nederland Utrecht 1879 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Het Utrechtsch Diakonessenhuis Utrecht 1844 protestants Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders" Utrecht 1858 Gehandicapten
Vereeniging Het Kinderziekenhuis Utrecht 1888 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging "Het Hoogeland", afdeling Utrecht Utrecht 1895 protestants Dak- en thuislozen, Werklozen
Vereeniging Het Doorgangshuis voor vrouwen Utrecht 1886 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees
Vereeniging gratis brood en koffie Utrecht 1890 Armen algemeen
Vereeniging 'Godvruchtig Werk der brooden van de H. Antonius van Padua' Utrecht 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Vereeniging genaamd "de Cholera-Commissie" Utrecht 1866 Zieken
Vereeniging "de Stuers", afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 106 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.