Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 35 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Christelijke Volksbond, Kamer van Navraag Middelburg 1899 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Conferentie van den H. Petrus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Middelburg 1866 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Dames vereeniging tot het verstrekken van voedzame spijs aan zieken en behoeftige kraamvrouwen. Middelburg 1899 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Genootschap der Moederlijke Weldadigheid Middelburg 1839 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Middelburg Middelburg 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Hulpbank, De - Middelburg 1848 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Middelburg Middelburg 1810 neutraal Gehandicapten
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden te Middelburg Middelburg 1858 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Middelburg Middelburg 1851 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Middelburg Middelburg 1793 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Middelburg Middelburg 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Middelburg Middelburg 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den sterken Drank, afdeling Middelburg Middelburg 1853 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Middelburg van - Middelburg 1869 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, Departement Middelburg Middelburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Middelburg Middelburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
St. Aloysius-Vereeniging Middelburg 1894 rooms-katholiek Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "De Zeeuwsche Dorcas" Middelburg 1833 protestants Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam, correspondentschap Middelburg Middelburg 1858 Gehandicapten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging "Kindervoeding" Middelburg 1890 Jeugd 6-12
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Middelburg Middelburg 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging onder de Zinspreuk "Loon voor Werk" Middelburg 1838 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "Talitha Kumi", afdeling Middelburg Middelburg 1875 protestants Meisjes, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Vereeniging ter bevordering der belangen van den Dienstbaren Stand Middelburg 1884 Ouderen
Vereeniging ter bevordering van animale koepokinenting Middelburg 1886 neutraal Zieken Medici
Vereeniging tot bevordering van ambachten en handwerken onder de Israëlieten Middelburg 1847 joods Ambachtslieden, Jeugd 12-21, Joden
Vereeniging tot het bezoeken der Armen Middelburg 1842 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot het Weren van Misbruik van Sterken drank Middelburg 1858 Alcoholisten
Vereeniging tot instandhouding van het Geneeskundig gesticht voor minderjarige idioten, subcommissie Middelburg Middelburg 1880 protestants Geesteszieken, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging tot verbetering der armenzorg Middelburg 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot Werkverschaffing aan Blinden Middelburg 1863 Gehandicapten
Vereeniging voor Gezondheidskolonies Middelburg 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging Zeeuwsche Hervormde Diakonesseninrichting Middelburg 1900 protestants Zieken
Vereniging het Nederlandsch gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders te Utrecht, commissie te Middelburg Middelburg 1875 Gehandicapten
Vrouwenvereeniging Bikoer Chouliem Middelburg joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Aantal verenigingen: 35 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.