Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 112 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereniging Hulp in Nood Rotterdam 1899 Arbeiders, Weduwen
Vereeniging voor Volksgezondheid Rotterdam 1876 Zieken
Vereeniging Pro Juventute Rotterdam 1899 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Nederlandsche Vereeniging tot beperking van Openbare Dronkenschap Rotterdam 1873 Alcoholisten
Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland Rotterdam 1865 Gehandicapten Medici
Evangelisch Luthersche Zieken-Vereeniging Rotterdam 1899 protestants Zieken
Vereeniging Dames-comité voor diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente Rotterdam 1891 protestants Zieken Vrouwen
Dames-Vereeniging "Tot kinderen hulp en steun" Rotterdam 1891 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Vrouwen
Nederlandschen Protestanten-Bond, afdeling Rotterdam Rotterdam 1890 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam 1863 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken
St. Teresiagesticht Rotterdam 1866 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Meisjes, Verwaarloosde kinderen
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, afdeling Rotterdam Rotterdam 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Afschaffings-Genootschap te Rotterdam Rotterdam 1838 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Genootschap "Nedrig en Menschlievend" Rotterdam 1807 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "Weldadigheidsfonds Tsedaka Beseiser" (Weldadigheid in het geheim) Rotterdam 1884 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging tot instandbrengen van Kleine-Kinderbewaarplaatsen Rotterdam 1884 Jeugd 0-6 Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Rotterdam Rotterdam 1844 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Rotterdamsche Werkvereeniging, De - Rotterdam 1844 Armen algemeen, Werklozen
Zustervereeniging tot hulp der armen Rotterdam 1899 protestants Ouderen, Zieken Vrouwen
Vereeniging voor Gezondheidskoloniën te Rotterdam Rotterdam 1883 Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Centraal Israelietisch Kinder- en Doorgangshuis", te Rotterdam Rotterdam 1890 joods Joden, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Chewrah Kadiesja Menachem Abeilim (Troost der Treurenden) Rotterdam 1802 joods Armen algemeen, Joden
Spaar- en Hulpkas Vereeniging Rotterdam 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging Zieken-eten Rotterdam 1895 protestants Zieken Vrouwen
Bijzondere Raad Rotterdam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Rotterdam van den - Rotterdam 1889 neutraal Alcoholisten
Conferentie van het H. Hart van Jezus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1882 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen, te Rotterdam Rotterdam 1849 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam Rotterdam 1892 neutraal Gehandicapten
Vereeniging 'Ngesras Jesaumiem' ('Hulp voor wezen') Rotterdam 1833 joods Joden, Wezen
Vereeniging Reisbelasting, afdeling Rotterdam Rotterdam 1892 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging 'Het Nederduitsch Hervormd Diaconessenhuis te Rotterdam' Rotterdam 1892 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Nieuwe Zuster-Vereeniging Rotterdam 1899 Ouderen, Zieken Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Rotterdam Rotterdam 1872 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Conferentie van den H. Laurentius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Rotterdam Rotterdam 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Jongedochtersvereeniging Persis Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Rotterdam Rotterdam 1900 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Maatschappij tot bevordering van het aanleren van ambachten, handwerken en kunsten onder de Israëlieten te Rotterdam Rotterdam 1849 joods Ambachtslieden, Joden, Jongens, Werklozen
Jongedochtersvereeniging Katendrecht Rotterdam 1899 Armen algemeen Meisjes
Maatschappij tot Nut der Zeevaart, onder de Zinspreuk: Wij dragen saam blijmoedig bij, Aan 't oogmerk dezer Maatschappij: Voor oude Zeelien, moe van 't zwerven, Voor Weeuw en Weezen, als wij sterven Rotterdam 1819 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting in Nederland Rotterdam 1872 neutraal Zieken Medici
Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming (VOV) Rotterdam 1899 Kraamvrouwen, Ongehuwde moeders Vrouwen
Vereeniging "Caritas" Rotterdam 1863 Zieken
Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwen Rotterdam 1882 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen) Mannen en vrouwen
Vereeniging 'Werkinrichting voor behoeftige Blinden' Rotterdam 1858 Gehandicapten
Genootschap ter bevordering van de koepokinenting, onder de zinspreuk Ne pestis intret vigila Rotterdam 1799 neutraal Zieken Medici
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club voor drankbestrijding (NOPC), te Rotterdam Rotterdam 1893 neutraal Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Dames-Vereeniging "Armverzorging Rauwenhoff" Rotterdam 1868 Armen algemeen, Jeugd 6-12, Vrouwen (algemeen), Zieken Vrouwen
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Aantal verenigingen: 112 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.