Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 112 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging voor Volksgezondheid Rotterdam 1876 Zieken
Evangelisch Luthersche Zieken-Vereeniging Rotterdam 1899 protestants Zieken
Vereeniging Dames-comité voor diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente Rotterdam 1891 protestants Zieken Vrouwen
Nederlandschen Protestanten-Bond, afdeling Rotterdam Rotterdam 1890 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Zieken-eten Rotterdam 1895 protestants Zieken Vrouwen
Vereeniging Reisbelasting, afdeling Rotterdam Rotterdam 1892 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging 'Het Nederduitsch Hervormd Diaconessenhuis te Rotterdam' Rotterdam 1892 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting in Nederland Rotterdam 1872 neutraal Zieken Medici
Vereeniging "Caritas" Rotterdam 1863 Zieken
Genootschap ter bevordering van de koepokinenting, onder de zinspreuk Ne pestis intret vigila Rotterdam 1799 neutraal Zieken Medici
Protestantsche Vereeniging voor zieken-verpleging te Rotterdam Rotterdam 1852 protestants Zieken Medici
Rotterdamsche tandheelkundige kliniek Rotterdam 1900 Zieken
Vereeniging voor Wijkverpleging Rotterdam 1899 Zieken
Nederlandsche Vereeniging van Inrichtingen tot bevordering der koepokinenting Rotterdam 1881 neutraal Zieken Medici
Vereeniging "De Gasthuispenning" Rotterdam 1898 rooms-katholiek Zieken
Vereeniging Ziekenzorg Wijk E Rotterdam 1890 Zieken Vrouwen
Ziekenverpleging der Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk C Rotterdam 1898 protestants Zieken Vrouwen
Ziekenverpleging Wijk A Rotterdam 1870 protestants Zieken Vrouwen
Maatschappij tot Nut der Zeevaart, onder de Zinspreuk: Wij dragen saam blijmoedig bij, Aan 't oogmerk dezer Maatschappij: Voor oude Zeelien, moe van 't zwerven, Voor Weeuw en Weezen, als wij sterven Rotterdam 1819 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen Rotterdam 1889 Weduwen, Wezen Mannen, Vrijmetselaars
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Rotterdam der - Rotterdam 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Inrigting tot wering der bedelarij van kinderen Rotterdam 1856 Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Inrigting voor Havelooze Kinderen Rotterdam 1853 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen Rotterdam 1884 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
St. Teresiagesticht Rotterdam 1866 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Meisjes, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging van de H. Elisabeth tot bezoek aan arme zieken te Rotterdam Rotterdam 1853 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Anna-Vereeniging Rotterdam 1894 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwen Rotterdam 1882 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen) Mannen en vrouwen
Zustervereeniging tot hulp der armen Rotterdam 1899 protestants Ouderen, Zieken Vrouwen
Nieuwe Zuster-Vereeniging Rotterdam 1899 Ouderen, Zieken Vrouwen
Vereeniging "Charitas" Rotterdam 1888 Ouderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen, te Rotterdam Rotterdam 1849 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Rotterdam Rotterdam 1893 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen Rotterdam 1883 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, comité te Rotterdam Rotterdam 1899 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Genootschap Voor Vrouwen Door Vrouwen Rotterdam 1809 Kraamvrouwen, Weduwen Vrouwen
Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming (VOV) Rotterdam 1899 Kraamvrouwen, Ongehuwde moeders Vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Rotterdam Rotterdam 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Jongeheeren-Vereeniging Rotterdam 1894 rooms-katholiek Jongens Mannen
Vereeniging 'Ngesras Jesaumiem' ('Hulp voor wezen') Rotterdam 1833 joods Joden, Wezen
Montefiore-vereeniging Rotterdam 1883 joods Joden, Vreemdelingen
Vereeniging "Centraal Israelietisch Kinder- en Doorgangshuis", te Rotterdam Rotterdam 1890 joods Joden, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot verpleging van minvermogende Israëlietische kraamvrouwen Rotterdam 1890 joods Joden, Kraamvrouwen Mannen en vrouwen
Israëlitisch Mannenbegraafgenootschap Rotterdam 1856 joods Joden Mannen
Vereeniging voor Gezondheidskoloniën te Rotterdam Rotterdam 1883 Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Israëlietische Vereeniging voor Gezondheids-koloniën Rotterdam 1885 joods Jeugd 6-12, Joden, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Pro Juventute Rotterdam 1899 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Dames-Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen. Rotterdam 1880 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Dames-Vereeniging "Tot kinderen hulp en steun" Rotterdam 1891 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Vrouwen
Vereeniging "Israëlietische Kindervoeding" Rotterdam 1897 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Joden
Aantal verenigingen: 112 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.