Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 107 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeen Diaken-Gezelschap der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Groningen Groningen 1839 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Mannen
Arbeidersvereeniging, De - Assendelft 1887 protestants Arbeiders, Protestanten (plaatselijk)
Christelijke Meisjesvereeniging Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Christelijke Meisjes-vereeniging Apeldoorn 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Christelijke Meisjes-vereeniging Tabitha te Hoenderloo Hoenderloo 1899 protestants Armen algemeen, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Christelijke Vrouwen-Vereeniging Colijnsplaat 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Christelijke Vrouwen-vereeniging, genaamd Zusterkring Dorkas Purmerend 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Vrouwenvereeniging "Onesima" Nieuwveen 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christeljke Jongedochters-Vereeniging "Maria" Dordrecht 1879 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Dameskrans tot het vervaardigen van kleeren Amsterdam 1899 Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Protestantsche kinderen Breda 1899 protestants Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Doopsgezinde Wijkverpleging Amsterdam 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Dorcas Zaltbommel 1899 protestants Armen algemeen, Ouderen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Dorcas Bussum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Dorcas Maastricht 1884 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dorcasvereeniging Leiderdorp 1899 protestants Rooms-Katholieken (plaatselijk), Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Evangelisch-Luthersche vrouwenvereeniging "de liefde tot Christus dringt ons" Den Haag 1885 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Evangelisch Luthersch genootschap van vrouwelijke weldadigheid Delft 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Evangelisch-Lutherse Wijkvereeniging, onder de zinspreuk Marcus 10:14b: "Laat de Kinderen tot Mij komen" Amsterdam 1892 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Gemeentebelang Bergen op Zoom 1890 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Genootschap van moederlijke weldadigheid Groningen 1825 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "het Mosterdzaadje" Woubrugge 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen Meisjes
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Onze verwachting is van den Heere" Schiedam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Gereformeerde Vereeniging Arnhem 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Gereformeerde Vereeniging Meliskerke 1890 protestants Protestanten (plaatselijk)
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, afdeling Rotterdam Rotterdam 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, De - Utrecht 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Hersteld Evangelisch Lutherse Weldadigheidsvereeniging Amsterdam 1894 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Amsterdam 1839 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen
Jongedameskrans "Helpt elkander" Schiedam 1895 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Barendrecht 1899 protestants Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Jongedochters-vereeniging Dorcas Gouda 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Meisjes-vereeniging Tabitha Schiedam 1890 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Moederlijke Weldadigheid Nijmegen 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Nederlandsch Luthersch Genootschap voor In-en Uitwendige Zending, afdeling Arnhem Arnhem 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Mannen en vrouwen
Onze hulp is in den naam des Heeren Dordrecht 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Patronaat over armen der Hervormde Gemeente Varsseveld 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Armenloterij (De) Amersfoort 1887 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Inrichting van Weldadigheid Zutphen 1851 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Werklozen
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, Departement Middelburg Middelburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement 's-Gravenhage Den Haag 1845 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement Utrecht Utrecht 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Amsterdam Amsterdam 1870 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Cuijk Cuijk 1857 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Delft Delft 1867 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Dordrecht Dordrecht 1879 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Geertruidenberg Geertruidenberg 1845 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Groningen Groningen 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Haarlem Haarlem 1891 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Langstraat Langstraat 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Aantal verenigingen: 107 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.