Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 107 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Dameskrans tot het vervaardigen van kleeren Amsterdam 1899 Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Oudewater 1899 Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "Zegen na Arbeid" Amsterdam 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot Ondersteuning van behoeftige Protestantsche kraamvrouwen, wonende te Amsterdam Amsterdam 1879 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Vught Vught 1847 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Velpsche Vrouwen-vereeniging Velp 1899 protestants Arbeiders, Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Evangelisch Luthersch genootschap van vrouwelijke weldadigheid Delft 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Maastricht Maastricht 1844 protestants Protestanten (plaatselijk)
Gereformeerde Vereeniging Arnhem 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Dorcas" Bergen op Zoom 1877 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Patronaat over armen der Hervormde Gemeente Varsseveld 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten Haarlem 1895 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement Utrecht Utrecht 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging 'Dorcas' Amersfoort 1873 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Protestantsche Vrouwen-Vereeniging Alkmaar 1878 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Jongedameskrans "Helpt elkander" Schiedam 1895 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Vereeniging tot het stichten van een ziekenhuis voor Protestanten te 's Hertogenbosch Den Bosch 1883 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Mannen en vrouwen
Christelijke Vrouwen-vereeniging, genaamd Zusterkring Dorkas Purmerend 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging tot Patronaat over de Armen Nijmegen 1848 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Tryfosa Barneveld 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoeftigen in de buurtschap Zuna Zuna 1865 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Dorcas Voorburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoeftigen in de buurtschap Notter Notter 1867 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Eigen brood bovenal" Leeuwarden 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Christelijke Meisjesvereeniging Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Arbeidersvereeniging, De - Assendelft 1887 protestants Arbeiders, Protestanten (plaatselijk)
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Amsterdam 1839 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen
Vereeniging Hulpbetoon Workum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Leeuwarden Leeuwarden 1854 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Inrichting van Weldadigheid Zutphen 1851 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Werklozen
Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen Utrecht 1872 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Vereeniging Liefdadigheid Harderwijk 1845 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Zaandam Zaandam 1872 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Onze hulp is in den naam des Heeren Dordrecht 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Doopsgezinde Wijkverpleging Amsterdam 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Christelijke Vrouwenvereeniging "Onesima" Nieuwveen 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Schiedam Schiedam 1885 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds Amsterdam 1874 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen, Wezen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Protestantsche kinderen Breda 1899 protestants Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Rotterdam Rotterdam 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Moederlijke Weldadigheid Nijmegen 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Amsterdam Amsterdam 1870 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Christelijke Meisjes-vereeniging Tabitha te Hoenderloo Hoenderloo 1899 protestants Armen algemeen, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Dordrecht Dordrecht 1879 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, De - Utrecht 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Christelijke Vrouwen-Vereeniging Colijnsplaat 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging "Bethel", ten doel hebbende het stichten van een "Gereformeerd Centraal Weeshuis" Dordrecht 1885 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Vereeniging "Dorcas" Sluis 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Langstraat Langstraat 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Gemeentebelang Bergen op Zoom 1890 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Aantal verenigingen: 107 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.