Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 71 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Zustervereeniging tot hulp der armen Rotterdam 1899 protestants Ouderen, Zieken Vrouwen
Zusterlijke liefdadigheid Arnhem 1899 protestants Ouderen, Weduwen
Werkinrichting tot wering der bedelarij te Gouda Gouda 1849 neutraal Ouderen, Werklozen, Zieken
Vrouwenvereeniging Tabitha Waddinxveen 1899 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Wezen Vrouwen
Vrouwenvereeniging "Het Mosterdzaadje" Oudewater 1899 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging Apeldoorn 1862 Armen algemeen, Ouderen, Weduwen, Zieken Vrouwen
Voorzienigheid (vereniging tot ondersteuning van De -) Steenwijkerwold 1894 rooms-katholiek Meisjes, Ouderen
Vereeniging voor algemeene Armenzorg Apeldoorn 1899 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Zieken
Vereeniging van Onderofficieren en minderen der zeemacht, genaamd: "Het Marinefonds". Amsterdam 1899 neutraal Militairen, Ouderen, Weduwen, Wezen Militairen
Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878 Ambachtslieden, Ouderen
Vereeniging tot verpleging van oude behoeftigen, behoorende tot de burgerlijke gemeente van Rijssen Rijssen 1895 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873 protestants Ouderen, Protestanten (landelijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Verplegingsgesticht te Harlingen" Harlingen 1873 Ouderen, Zieken
Vereeniging tot ondersteuning van het Meisjesgesticht, de Voorzienigheid in de Elandstraat te Amsterdam Amsterdam 1859 rooms-katholiek Meisjes, Ouderen, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning der toenemende Gestichten St. Aloysius en "De Voorzienigheid" Amsterdam 1857 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (landelijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot het stichten en instandhouden van een Fonds of Inrigting tot ondersteuning van ouden van dagen binnen de gemeente Urk Urk 1878 Ouderen
Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk Zeven der Nederduitsch Hervormde gemeente te Utrecht (Goossens) Utrecht 1877 protestants Armen algemeen, Ouderen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873 joods Joden, Ouderen, Wezen
Vereeniging ter bevordering der belangen van den Dienstbaren Stand Middelburg 1884 Ouderen
Vereeniging "Stille Armoede" Leiden 1899 Ouderen, Zieken
Vereeniging 'Salem' (Vrede) Den Haag 1893 protestants Ouderen, Vrouwen (algemeen) Mannen en vrouwen
Vereeniging "Prins Hendrik Stichting" Egmond aan Zee 1874 neutraal Ouderen, Zeelieden
Vereeniging Miskenet Zenenomieuw (ondersteuning van bejaarde Israelieten) Meppel 1889 joods Joden, Ouderen
Vereeniging: Liefde tot God en onze Evennaasten Groningen 1842 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Johannes" tot steun van bejaarde, zieke en hulpbehoevende onderwijzers en onderwijzeressen van Christelijk Bijzondere Scholen in Nederland Utrecht 1879 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Johannes Stichting", Christelijk Toevluchtsoord Nieuwveen 1887 protestants Dak- en thuislozen, Geesteszieken, Gehandicapten, Ouderen
Vereeniging Het Utrechtsch Diakonessenhuis Utrecht 1844 protestants Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "het Middengasthuis" Groningen 1872 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging het Koningin-Emma-fonds Den Haag 1895 neutraal Armen algemeen, Ouderen Mannen
Vereeniging Dorcas Middelharnis 1830 protestants Ouderen Vrouwen
Vereeniging Dorcas Joure 1899 protestants Ouderen, Weduwen Vrouwen
Vereeniging Dorcas Sommelsdijk 1899 protestants Armen algemeen, Ouderen, Weduwen Vrouwen
Vereeniging "De Zendingsgemeente" te Ermelo Ermelo 1863 protestants Dak- en thuislozen, Geesteszieken, Gehandicapten, Joden, Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Zieken
Vereeniging "de Werkinrigting" Leerdam 1856 Armen algemeen, Ouderen, Werklozen
Vereeniging "De Moederlijke Liefdadigheid" Oegstgeest 1862 protestants Kraamvrouwen, Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging "De Louise-Inrichting" Brummen 1883 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Vereeniging "Charitas" Rotterdam 1888 Ouderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Centraal Israëlitisch Oude-Mannen en Vrouwenhuis voor Nederland en de koloniën" Gouda 1892 joods Joden, Ouderen
Vereeniging Armenzorg Dordrecht 1894 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Zutphen 1884 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Ouderen, Zieken Vrouwen
Sociëteit Momus Maastricht 1839 Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Ouderen
Nieuwe Zuster-Vereeniging Rotterdam 1899 Ouderen, Zieken Vrouwen
Nederlandschen Protestantenbond, afdeling Schiedam Schiedam 1874 protestants Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Mishenet Zequenim (Steun van ouden) Amsterdam 1750 joods Joden, Mannen (algemeen), Ouderen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Weesp Weesp 1799 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Weduwen Mannen
Lebinjan Beth Zekenim te Groningen Groningen 1852 joods Joden, Ouderen
Hulpvereniging het Nijmeegsche Diaconessenhuis Nijmegen 1844 protestants Jeugd 6-12, Meisjes, Ouderen, Vrouwen (algemeen), Zieken Mannen en vrouwen
Hulpvereeniging tot ondersteuning van de Johannes Stichting Amsterdam 1894 Dak- en thuislozen, Geesteszieken, Gehandicapten, Ouderen, Zieken Mannen en vrouwen
Dorcas Zaltbommel 1899 protestants Armen algemeen, Ouderen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Delftse Katholieke Vereeniging voor Verzorging van Bejaarden Delft 1871 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen
Aantal verenigingen: 71 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.