Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 107 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Protestantsche Vrouwen-Vereeniging Alkmaar 1878 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging 'Dorcas' Amersfoort 1873 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Protestantsche Armenloterij (De) Amersfoort 1887 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Zegen na Arbeid" Amsterdam 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot Ondersteuning van behoeftige Protestantsche kraamvrouwen, wonende te Amsterdam Amsterdam 1879 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Dameskrans tot het vervaardigen van kleeren Amsterdam 1899 Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Amsterdam 1839 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen
Doopsgezinde Wijkverpleging Amsterdam 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds Amsterdam 1874 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen, Wezen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Amsterdam Amsterdam 1870 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Hersteld Evangelisch Lutherse Weldadigheidsvereeniging Amsterdam 1894 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot Diakonaal Hulpbetoon in Wijk II van de Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging "Hulpbetoon" (Mattheus 25, vers 36a) Amsterdam 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "Sarepta", Steun voor Amsterdamsche Protestantsche Weduwen Amsterdam 1869 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Tabitha-vereeniging der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam 1887 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Evangelisch-Lutherse Wijkvereeniging, onder de zinspreuk Marcus 10:14b: "Laat de Kinderen tot Mij komen" Amsterdam 1892 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1869 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot verzorging van ouderlooze knapen der Hervormde gemeente Apeldoorn 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Vereeniging tot verpleging van ouderlooze en verwaarloosde knapen in het huisgezin Apeldoorn 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen en vrouwen
Christelijke Meisjes-vereeniging Apeldoorn 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Gereformeerde Vereeniging Arnhem 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Hulpbetoon te Arnhem Arnhem 1848 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Nederlandsch Luthersch Genootschap voor In-en Uitwendige Zending, afdeling Arnhem Arnhem 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Mannen en vrouwen
Arbeidersvereeniging, De - Assendelft 1887 protestants Arbeiders, Protestanten (plaatselijk)
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Barendrecht 1899 protestants Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Tryfosa Barneveld 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "Dorcas" Bergen op Zoom 1877 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Gemeentebelang Bergen op Zoom 1890 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Protestantsche kinderen Breda 1899 protestants Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "De Louise-Inrichting" Brummen 1883 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Dorcas Bussum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Vrouwen-Vereeniging Colijnsplaat 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Cuijk Cuijk 1857 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Evangelisch Luthersch genootschap van vrouwelijke weldadigheid Delft 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Delft Delft 1867 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot het stichten van een ziekenhuis voor Protestanten te 's Hertogenbosch Den Bosch 1883 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Mannen en vrouwen
Evangelisch-Luthersche vrouwenvereeniging "de liefde tot Christus dringt ons" Den Haag 1885 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement 's-Gravenhage Den Haag 1845 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Suppletiefonds voor arme kinderen" Doetinchem 1869 protestants Protestanten (plaatselijk)
Onze hulp is in den naam des Heeren Dordrecht 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Dordrecht Dordrecht 1879 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Bethel", ten doel hebbende het stichten van een "Gereformeerd Centraal Weeshuis" Dordrecht 1885 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Christeljke Jongedochters-Vereeniging "Maria" Dordrecht 1879 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoeftigen in de buurtschap Elsen Elsen 1871 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Geertruidenberg Geertruidenberg 1845 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Jongedochters-vereeniging Dorcas Gouda 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Vereeniging "het Middengasthuis" Groningen 1872 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Groningen Groningen 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Genootschap van moederlijke weldadigheid Groningen 1825 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Algemeen Diaken-Gezelschap der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Groningen Groningen 1839 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Mannen
Aantal verenigingen: 107 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.