Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 636 pagina: « 1 2 3 4 5 613 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging Reisbelasting Utrecht 1888 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging Pro Juventute, afdeling Den Haag Den Haag 1896 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Pro Juventute Rotterdam 1899 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Pro Juventute Utrecht 1900 neutraal Gevangenen, Jeugd 12-21
Vereeniging Pro Juventute Amsterdam 1896 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Pro Juventute Maastricht 1899 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Pro Juventute Vlaardingen 1900 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging "Prins Hendrik Stichting" Egmond aan Zee 1874 neutraal Ouderen, Zeelieden
Vereeniging "Prins Alexander-Stichting" Amsterdam 1880 neutraal Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen, Vrijmetselaars
Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming" (VOV) Amsterdam 1897 neutraal Ongehuwde moeders Vrouwen
Vereeniging onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw", afdeling Haarlem Haarlem 1890 neutraal Militairen, Weduwen, Wezen Militairen
Vereeniging onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw" Amsterdam 1890 neutraal Militairen, Weduwen, Wezen Militairen
Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid Zutphen 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid Arnhem 1865 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Liefdadigheid naar vermogen te Den Helder Den Helder 1891 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen Hoogeveen 1891 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen Meppel 1880 neutraal Armen algemeen, Jeugd 6-12, Weduwen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Kliniek tot herkenning en genezing van Huidziekten, Keelziekten, Kinderziekten, Oorziekten, Tandziekten" Utrecht 1865 neutraal Zieken Medici
Vereeniging Kamer van Navraag te Zutphen Zutphen 1889 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Kamer van Navraag Deventer 1881 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam Rotterdam 1892 neutraal Gehandicapten
Vereeniging "Inrichting voor ooglijders" Den Haag 1889 neutraal Gehandicapten
Vereeniging in het belang der weezenverpleging Amsterdam 1869 neutraal Wezen
Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders" Amsterdam 1880 neutraal Gehandicapten
Vereeniging "Hulp in Nood" Vlaardingen 1899 neutraal Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Hulp in nood" Vlissingen 1887 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Hulp in Nood Sneek 1883 neutraal Armen algemeen
Vereeniging: Hulp en steun voor blinden en bijna blinden Amsterdam 1898 neutraal Gehandicapten
Vereeniging "Hulpbetoon" Zwolle 1873 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "Hulpbetoon" Zwijndrecht 1899 neutraal Armen algemeen, Zieken
Vereeniging "Hulpbetoon" Nijmegen 1886 neutraal Armen algemeen
Vereeniging "Hulpbank voor Minvermogenden" Kampen 1876 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging "Hulpbank te Nijmegen" Nijmegen 1862 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging Huisverzorging Amsterdam 1900 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "Het Ziekenhuis" Almelo 1891 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Het Werkhuis" te Zaandam Zaandam 1887 neutraal Werklozen
Vereeniging Het Werkhuis Hoorn 1893 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging het Koningin-Emma-fonds Den Haag 1895 neutraal Armen algemeen, Ouderen Mannen
Vereeniging Het Kinderziekenhuis Utrecht 1888 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging "Het Kinderziekenhuis" Den Haag 1885 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden Leeuwarden 1884 neutraal Zieken Medici
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Arnhem Arnhem 1883 neutraal Zieken Medici
Vereeniging "de Werkinrichting" Moordrecht 1881 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging de "Weezenkas" Amsterdam 1896 neutraal Wezen
Vereeniging "de Stuers", afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging "de Stuers", afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging "De Spaar- en Hulpbank" Ede 1872 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging "de Sophia-Stichting" Den Haag 1879 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "de Hulpbank" te Haarlem Haarlem 1849 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging "de Hulpbank te Assen" Assen 1868 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Aantal verenigingen: 636 pagina: « 1 2 3 4 5 613 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.