Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 764 pagina: « 1 2 3 4 5 616 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Gereformeerde Meisjes-Vereeniging "Bid en Werk" Deventer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Gereformeerde Vereeniging Arnhem 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Gereformeerde Vereeniging Meliskerke 1890 protestants Protestanten (plaatselijk)
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, afdeling Rotterdam Rotterdam 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, De - Utrecht 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Gereformeerde Vereeniging voor Ziekenverpleging (GVZ) Amsterdam 1891 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Gezelschap Dorcas Zierikzee 1841 protestants Armen algemeen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Haarlemsch Comité van het Doorgangshuis te Hoenderloo Haarlem 1894 protestants Jongens, Verwaarloosde kinderen
Halve-stuivers-vereeniging voor On- en Minvermogende Lijders aan vallende ziekte Bethesda-Serepta Heemstede 1899 protestants Zieken
Hersteld Evangelisch Lutherse Weldadigheidsvereeniging Amsterdam 1894 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Amsterdam 1839 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen
Hulpvereniging het Nijmeegsche Diaconessenhuis Nijmegen 1844 protestants Jeugd 6-12, Meisjes, Ouderen, Vrouwen (algemeen), Zieken Mannen en vrouwen
Inrichting voor Havelooze kinderen Utrecht 1848 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen, Werklozen
Jongedameskrans "Helpt elkander" Schiedam 1895 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Jongedochters-vereeniging Zutphen 1899 protestants Weduwen, Wezen Meisjes
Jongedochtersvereeniging Beilen 1899 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Meisjes
Jongedochtersvereeniging Noordwijk 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging: Bid en werk Leeuwarderadeel 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging Bid en Werk, te Beekbergen Beekbergen 1878 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-Vereeniging der Gerefomeerde Kerk Uithuizen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gerefomeerde Kerk Oldehove 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters vereeniging der Gerefomeerde Kerk Mildam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Gemeente Zevenhuizen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Voorschoten 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Warns 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Oude Pekela 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Maasland 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Scheemda 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Nieuwerkerk aan den IJssel 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Garijp 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Ferwerd 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Witmarsum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hijlaard 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Olst 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormerveer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Maarssen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Boornbergum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Westergeest 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Bodegraven 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Hardenberg 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oudega 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Dokkum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Holten 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Renkum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Grootegast 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wartena 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Drachten 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Opperdoes 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Zutphen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Aantal verenigingen: 764 pagina: « 1 2 3 4 5 616 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.