Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 107 pagina: « 1 2 3
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Doopsgezinde Wijkverpleging Amsterdam 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Christelijke Vrouwen-Vereeniging Colijnsplaat 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging "Zoar" IJsselstein 1889 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging "het Protestantsche Ziekenhuis" Nijmegen 1889 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Nederlandsch Luthersch Genootschap voor In-en Uitwendige Zending, afdeling Arnhem Arnhem 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Mannen en vrouwen
Vrouwenafdeeling van de Vereeniging voor Evangelisatie te Nijmegen Njmegen 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Dorcasvereeniging Leiderdorp 1899 protestants Rooms-Katholieken (plaatselijk), Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Aantal verenigingen: 107 pagina: « 1 2 3
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.