Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 636 pagina: « 1 2 3 4 5 6 713 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Broek in Waterland Broek in Waterland 1810 neutraal Gehandicapten
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Broek in Waterland Broek in Waterland 1892 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging voor Algemeene Armenzorg en Voorkoming van Armoede Brummen 1881 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Buiksloot Buiksloot 1898 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Liefdadigheid naar Vermogen, te Capelle a/d IJssel Capelle aan de IJssel 1899 neutraal Armen algemeen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Coevorden Coevorden 1810 neutraal Gehandicapten
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Coevorden Coevorden 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Dalen Dalen 1821 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Dantumadeel Dantumadeel 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Delden Delden 1850 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging voor Hulp aan behoeftigen en Zieken Delfshaven 1871 neutraal Armen algemeen, Zieken Vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Delft Delft 1810 neutraal Gehandicapten
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Delft Delft 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Delft der - Delft 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Delft Delft 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging Armenzorg Delft 1891 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Den Bosch Den Bosch 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen, en hare pasgeboren kinderen in de provincie Noord-Brabant Den Bosch 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen, en hare pasgeboren kinderen in de provincie Noord-Brabant, afdeling Den Bosch Den Bosch 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Den Bosch Den Bosch 1825 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, Vrouwen-comité 's-Gravenhage van de -, Den Haag 1869 neutraal Zieken Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Den Haag Den Haag 1863 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "Het Kinderziekenhuis" Den Haag 1885 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Hulpbank te 's-Gravenhage Den Haag 1851 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Algemeene Haagsche Polikliniek Den Haag 1893 neutraal Zieken
Maatschappij van Weldadigheid Den Haag 1818 neutraal Armen algemeen, Dak- en thuislozen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen Mannen
Vereeniging "de Sophia-Stichting" Den Haag 1879 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Reisbelasting, afdeling Den Haag Den Haag 1895 neutraal Zieken Vrouwen
Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, correspondentschap Den Haag, Het - Den Haag 1831 neutraal Gehandicapten, Jeugd 6-12
Vereeniging tot oprichting en exploitatie van Volkssanatoria voor borstlijders in Nederland Den Haag 1898 neutraal Zieken
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Den Haag Den Haag 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging Armenzorg Den Haag 1891 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging "de Stuers" tot het verstrekken van kunstledematen aan behoeftige verminkten Den Haag 1882 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Den Haag Den Haag 1845 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van (den) Sterken Drank Den Haag 1842 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging het Koningin-Emma-fonds Den Haag 1895 neutraal Armen algemeen, Ouderen Mannen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling 's-Gravenhage der - Den Haag 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Kindervereeniging "Wij doen mee" Den Haag 1893 neutraal Jeugd 6-12, Zieken Jeugd
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Den Haag Den Haag 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog Den Haag 1867 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken
Gravenhaagsche ['s-] Vereeniging voor koepokinenting Den Haag 1871 neutraal Zieken Medici
Vereeniging voor het verstrekken van warm voedsel aan arme schoolkinderen Den Haag 1884 neutraal Jeugd 6-12
Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting, afdeling Den Haag Den Haag 1872 neutraal Zieken Medici
Vereeniging Pro Juventute, afdeling Den Haag Den Haag 1896 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling "Ernst en Liefde" te Den Haag Den Haag 1897 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot oprichting van kinderbewaarplaatsen Den Haag 1882 neutraal Jeugd 0-6 Vrouwen
Blindenstichting tot het verleenen van stoffelijke hulp aan blinden Den Haag 1898 neutraal Gehandicapten
Gravenhaagsche Vereeniging voor Gezondheidskoloniën, 's- Den Haag 1884 neutraal Jeugd 6-12, Zieken Mannen, Vrijmetselaars
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade" Den Haag 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Den Haag Den Haag 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Aantal verenigingen: 636 pagina: « 1 2 3 4 5 6 713 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.