Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 636 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 813 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Eindhoven Eindhoven 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", afdeeling Zierikzee van de - Zierikzee 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, comité Leiden van de - Leiden 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Zierikzee Zierikee 1875 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen
Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem Haarlem 1820 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Ouddorp Ouddorp (op het eiland Goederede) 1810 neutraal Gehandicapten
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Schagen Schagen 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging Pro Juventute Maastricht 1899 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Leiden Leiden 1892 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot Werkverschaffing aan Minvermogenden Krommenie 1855 neutraal Werklozen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Haarlem Haarlem 1857 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen Groningen 1790 neutraal Gehandicapten, Jongens, Meisjes
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Delft der - Delft 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Amsterdam Amsterdam 1851 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden Leeuwarden 1884 neutraal Zieken Medici
Vereeniging voor het Patronaat in Friesland, tot het Houden van Toezicht op herstelde Geesteszieken, Subcommissie Leeuwarderadeel Leeuwarderadeel 1861 neutraal Geesteszieken
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Beemster Beemster 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Kamer van Navraag Steenwijk 1899 neutraal Armen algemeen
Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen, en hare pasgeboren kinderen in de provincie Noord-Brabant Den Bosch 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Rotterdam der - Rotterdam 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen, en hare pasgeboren kinderen in de provincie Noord-Brabant, afdeling Den Bosch Den Bosch 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Langedijk Langedijk 1899 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Franeker Franeker 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Deventer Deventer 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Uitgeest Uitgeest 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Zaltbommel Zaltbommel 1828 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Twisk Twisk 1899 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Middelburg van - Middelburg 1869 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Den Haag Den Haag 1810 neutraal Gehandicapten
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Middelburg Middelburg 1793 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Coevorden Coevorden 1810 neutraal Gehandicapten
Patronaat over behoeftigen, als hersteld ontslagenen uit het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker Franeker 1875 neutraal Geesteszieken
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Gaasterland Gaasterland 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging "Amsterdamsche Wijkverpleging" Amsterdam 1899 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Centen-vereeniging ten behoeve der hulpbehoevende blinden te Rotterdam "Steunt Ons Streven" Rotterdam 1869 neutraal Gehandicapten
Vereeniging Armenzorg Den Haag 1891 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Brielle Brielle 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging Armenzorg Leiden 1890 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Amsterdam Amsterdam 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens Amsterdam 1870 neutraal Armen algemeen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Maastricht Maastricht 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Deventer der - Deventer 1871 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "de Werkinrichting" Moordrecht 1881 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot ondersteuning der behoeftigen te Leidschendam, onder de zinspreuk "Niemand kent zijn toekomstig lot" Stompwijk 1828 neutraal Armen algemeen
Vereeniging voor Burger Ziekenverpleging Haarlem 1871 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Winschoten Winschoten 1833 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Hulst Hulst 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot het bezoeken der Armen Middelburg 1842 neutraal Armen algemeen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Purmerend Purmerend 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Aantal verenigingen: 636 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 813 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.