Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 636 pagina: « 16 7 8 9 10 11 12 13 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging voor Algemeene Armenzorg en Voorkoming van Armoede Brummen 1881 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Nederlandsche Vereeniging "de Stuers" tot het verstrekken van kunstledematen aan behoeftige verminkten Den Haag 1882 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Kamer van Navraag Assen 1882 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Willem Barendsfonds" Terschelling 1882 neutraal Vissers, Weduwen, Wezen, Zeelieden
Vereeniging tot oprichting van kinderbewaarplaatsen Den Haag 1882 neutraal Jeugd 0-6 Vrouwen
Vereeniging ter verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen Amsterdam 1882 neutraal Zieken Vrouwen
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, comité Zutphen Zutphen 1882 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Arnhem Arnhem 1883 neutraal Zieken Medici
Vereeniging Hulp in Nood Sneek 1883 neutraal Armen algemeen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Amsterdam van den - Amsterdam 1883 neutraal Alcoholisten
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Apeldoorn Apeldoorn 1884 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden Leeuwarden 1884 neutraal Zieken Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Krommenie Krommenie 1884 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging voor het verstrekken van warm voedsel aan arme schoolkinderen Den Haag 1884 neutraal Jeugd 6-12
Vereeniging tot verstrekking van warm voedsel aan de meest behoeftige kinderen der kostelooze scholen alhier Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Gravenhaagsche Vereeniging voor Gezondheidskoloniën, 's- Den Haag 1884 neutraal Jeugd 6-12, Zieken Mannen, Vrijmetselaars
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Amsterdam der - Amsterdam 1884 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Commissie tot inzamelen van gelden voor de Maatschappij van Weldadigheid te Dordrecht Dordrecht 1885 neutraal Armen algemeen Mannen
Vereeniging "Het Kinderziekenhuis" Den Haag 1885 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Genootschap "Tot Nut en Genoegen", Vereeniging tot afschaffing van sterken drank Amsterdam 1885 neutraal Alcoholisten, Weduwen, Wezen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Tiel Tiel 1885 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan behoeftige zieken Utrecht 1885 neutraal Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Dordrecht van den - Dordrecht 1885 neutraal Alcoholisten
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Weduwen en Kinderen van in zee verongelukte visschers der gemeente Urk Urk 1886 neutraal Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore" Amsterdam 1886 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging "Hulpbetoon" Nijmegen 1886 neutraal Armen algemeen
Vereeniging ter bevordering van animale koepokinenting Middelburg 1886 neutraal Zieken Medici
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen en Weezen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging tot het verstrekken van versterkende middelen aan behoeftige Zieken Kralingen 1887 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging "Het Werkhuis" te Zaandam Zaandam 1887 neutraal Werklozen
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Leeuwarden 1887 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Hulp in nood" Vlissingen 1887 neutraal Armen algemeen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Bloemendaal Bloemendaal 1887 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging Reisbelasting Utrecht 1888 neutraal Zieken Vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Utrecht van den - Utrecht 1888 neutraal Alcoholisten
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Haarlem der - Haarlem 1888 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging ter geneeskundige behandeling van behoeftige ooglijders Amsterdam 1888 neutraal Gehandicapten
Vereeniging Het Kinderziekenhuis Utrecht 1888 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" Haarlem 1888 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Comité van Weldadigheid Wageningen 1888 neutraal Armen algemeen, Werklozen, Zieken
Vereeniging tot werkverschaffing Aardenburg 1888 neutraal Werklozen
Vereeniging Kamer van Navraag te Zutphen Zutphen 1889 neutraal Armen algemeen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Alkmaar en aangrenzende gemeenten Alkmaar 1889 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging Weldadigheid Zwolle 1889 neutraal Armen algemeen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Rotterdam van den - Rotterdam 1889 neutraal Alcoholisten
Vereeniging "Inrichting voor ooglijders" Den Haag 1889 neutraal Gehandicapten
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Monnickendam Monnickendam 1890 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging "Trouw aan Koning en Vaderland" Utrecht 1890 neutraal Militairen
Aantal verenigingen: 636 pagina: « 16 7 8 9 10 11 12 13 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.