Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 636 pagina: « 16 7 8 9 10 11 12 13 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Dordrecht Dordrecht 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Hulpbank te Dordrecht, De - Dordrecht 1851 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Dordrecht Dordrecht 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging Armenzorg Dordrecht 1894 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Dordrecht Dordrecht 1823 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging "tot Heil der Armen" Dordrecht 1880 neutraal Armen algemeen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog (vanaf 1895 Nederlandsche Vereeniging het Roode Kruis), comité Dordrecht Dordrecht 1872 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Dordrecht Dordrecht 1897 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Dordrecht Dordrecht 1865 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Commissie tot inzamelen van gelden voor de Maatschappij van Weldadigheid te Dordrecht Dordrecht 1885 neutraal Armen algemeen Mannen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Dordrecht der - Dordrecht 1879 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Dokkum e.o. Dokkum e.o. 1820 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Dokkum Dokkum 1810 neutraal Gehandicapten
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Doetinchem-Doesburg der - Doetinchem-Doesburg 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning bij ziekte voor den werkende stand te Doetinchem Doetinchem 1870 neutraal Zieken
Vereeniging "Armenzorg" Doetinchem 1896 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Doesburg Doesburg 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Doesburg Doesburg 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Doesburg Doesburg 1809 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Diever Diever 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Deventer Deventer 1869 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Deventer Deventer 1797 neutraal Jeugd 6-12, Werklozen Mannen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Deventer Deventer 1898 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Deventer van den - Deventer 1893 neutraal Alcoholisten
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Deventer der - Deventer 1871 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Deventer Deventer 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Deventer Deventer 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging Kamer van Navraag Deventer 1881 neutraal Armen algemeen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling De Rijp De Rijp 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot Werkverschaffing aan behoeftigen De Rijp 1870 neutraal Arbeiders, Werklozen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Den Helder Den Helder 1898 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging Liefdadigheid naar vermogen te Den Helder Den Helder 1891 neutraal Armen algemeen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Den Helder Den Helder 1826 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, comité 's-Gravenhage van - Den Haag 1869 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Den Haag Den Haag 1796 neutraal Alcoholisten, Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging "Inrichting voor ooglijders" Den Haag 1889 neutraal Gehandicapten
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Den Haag Den Haag 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade" Den Haag 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Gravenhaagsche Vereeniging voor Gezondheidskoloniën, 's- Den Haag 1884 neutraal Jeugd 6-12, Zieken Mannen, Vrijmetselaars
Blindenstichting tot het verleenen van stoffelijke hulp aan blinden Den Haag 1898 neutraal Gehandicapten
Vereeniging tot oprichting van kinderbewaarplaatsen Den Haag 1882 neutraal Jeugd 0-6 Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling "Ernst en Liefde" te Den Haag Den Haag 1897 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Pro Juventute, afdeling Den Haag Den Haag 1896 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting, afdeling Den Haag Den Haag 1872 neutraal Zieken Medici
Vereeniging voor het verstrekken van warm voedsel aan arme schoolkinderen Den Haag 1884 neutraal Jeugd 6-12
Gravenhaagsche ['s-] Vereeniging voor koepokinenting Den Haag 1871 neutraal Zieken Medici
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog Den Haag 1867 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Den Haag Den Haag 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Kindervereeniging "Wij doen mee" Den Haag 1893 neutraal Jeugd 6-12, Zieken Jeugd
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling 's-Gravenhage der - Den Haag 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Aantal verenigingen: 636 pagina: « 16 7 8 9 10 11 12 13 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.