Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 636 pagina: « 1 2 3 4 513 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Bond van Orde tot Hervorming, afdeling Groningen Groningen 1893 neutraal Armen algemeen, Werklozen, Zieken
Bureau van Informatie naar behoeftigen Utrecht 1872 neutraal Armen algemeen
Centen-vereeniging ten behoeve der hulpbehoevende blinden te Rotterdam "Steunt Ons Streven" Rotterdam 1869 neutraal Gehandicapten
Centraal Bureau voor Werkverschaffing en Armenzorg Groningen 1894 neutraal Armen algemeen
Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies Amsterdam 1900 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Centrale Vereeniging voor Armenzorg Tiel 1893 neutraal Armen algemeen
Comité van Weldadigheid Wageningen 1888 neutraal Armen algemeen, Werklozen, Zieken
Commissie tot inzamelen van gelden voor de Maatschappij van Weldadigheid te Dordrecht Dordrecht 1885 neutraal Armen algemeen Mannen
Commissie tot leniging van armoede en wering van bedelarij Roosendaal 1853 neutraal Armen algemeen
Commissie tot uitdeeling van warme en voedzame spijzen Hoorn 1801 neutraal Armen algemeen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Alkmaar Alkmaar 1860 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Almelo Almelo 1880 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen te Arnhem Arnhem 1874 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Assen Assen 1873 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Breda Breda 1858 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Den Haag Den Haag 1863 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Dordrecht Dordrecht 1865 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Goes Goes 1866 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Gouda Gouda 1857 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Haarlem Haarlem 1857 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Leiden Leiden 1892 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Montfoort Montfoort 1859 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Nijmegen Nijmegen 1859 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Rotterdam Rotterdam 1872 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Tiel Tiel 1885 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Woerden Woerden 1863 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Damesgezelschap Concordia Zutphen 1852 neutraal Kraamvrouwen Meisjes, Vrouwen
Directe hulp in nood voor alle gezindten Amsterdam 1899 neutraal Armen algemeen
Geheel-onthoudersbond van Nederlandsch Spoorwegpersoneel Utrecht 1899 neutraal Alcoholisten Mannen
Genootschap der Moederlijke Weldadigheid Middelburg 1839 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap der Moederlijke Weldadigheid Enschede 1834 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, afdeling Utrecht, Het - Utrecht 1895 neutraal Gehandicapten, Jeugd 6-12
Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, correspondentschap Den Haag, Het - Den Haag 1831 neutraal Gehandicapten, Jeugd 6-12
Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, Het - Amsterdam 1808 neutraal Gehandicapten, Jeugd 6-12
Genootschap "Liefdadigheid Naar Vermogen" Amsterdam 1871 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Genootschap Moederlijke Weldadigheid Leeuwarden 1830 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap "Nedrig en Menschlievend" Rotterdam 1807 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Genootschap ter bevordering van de koepokinenting, onder de zinspreuk Ne pestis intret vigila Rotterdam 1799 neutraal Zieken Medici
Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Middelburg Middelburg 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Genootschap "Tot Nut en Genoegen", Vereeniging tot afschaffing van sterken drank Amsterdam 1885 neutraal Alcoholisten, Weduwen, Wezen
Genootschap voor ondersteuning aan behoeftige Kraamvrouwen. Hilversum 1845 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Gravenhaagsche ['s-] Vereeniging voor koepokinenting Den Haag 1871 neutraal Zieken Medici
Gravenhaagsche Vereeniging voor Gezondheidskoloniën, 's- Den Haag 1884 neutraal Jeugd 6-12, Zieken Mannen, Vrijmetselaars
Hulpbank, De - Middelburg 1848 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Hulpbank te Amersfoort Amersfoort 1868 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Hulpbank te Dordrecht, De - Dordrecht 1851 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Hulpbank te Enkhuizen Enkhuizen 1863 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Hulpbank te Gorinchem Gorinchem 1854 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Hulpbank te Harlingen Harlingen 1853 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Hulpbank te 's-Gravenhage Den Haag 1851 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Aantal verenigingen: 636 pagina: « 1 2 3 4 513 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.