Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 764 pagina: « 1 2 3 4 516 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Christen-Geheelonthouders Bond Amsterdam 1862 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christen Geheelonthouders-Verbond Groningen 1863 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christen-Geheelonthouders Zangvereeniging onder de leuze "Op ter redding" Den Haag 1892 protestants Alcoholisten
Comité van Ziekenverpleging door Protestantsche broeders Amsterdam 1899 protestants Mannen (algemeen), Zieken Mannen
Dames-Comité van de Vereeniging "het Doorgangshuis" Arnhem 1882 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Dames-Krans, De - Kampen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dameskrans "Tabitha" Den Haag 1897 protestants Armen algemeen, Ouderen, Zieken Vrouwen
Damesvereeniging: Dorcas Beilen 1899 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Vrouwen
Dames-vereeniging Dorcas Zutphen 1880 protestants Vrouwen (algemeen), Weduwen Vrouwen
Dames-vereeniging Dorcas te Lochem Lochem 1859 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Protestantsche kinderen Breda 1899 protestants Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Dames-Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen. Rotterdam 1880 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Dames-Vereeniging van vrijzinnige richting "Armenzorg" Workum 1899 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen, Werklozen, Zieken Vrouwen
Damesvereeniging voor Boetvaardigen Amsterdam 1851 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Damesvereniging onder de naam 'Sophia-krans' Amsterdam 1851 protestants Jeugd 0-6 Vrouwen
Deutsch-Evangelischer Verein Amsterdam 1892 protestants Vreemdelingen
Diakenvereeniging der Hervormden te Deventer Deventer 1854 protestants Armen algemeen
Doofstommen-Vereeniging onder de zinspreuk "Door liefde zaamgebracht" Amsterdam 1886 protestants Gehandicapten
Doopsgezinde Wijkverpleging Amsterdam 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Doopsgezind Kransje: De Talenten Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Dorcas Naarden 1847 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen Vrouwen
Dorcas Scheveningen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dorcas De Wijk 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dorcas Idaard 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dorcas Zaltbommel 1899 protestants Armen algemeen, Ouderen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Dorcas Brouwershaven 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dorcas Lemmer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dorcas Bussum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Dorcas Maastricht 1884 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dorcas Grouw 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dorcas der Gereformeerde Kerk Den Haag 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dorcasvereeniging Den Haag 1899 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dorcasvereeniging Papendrecht 1899 protestants Kraamvrouwen, Weduwen Vrouwen
Dorcasvereeniging Leiderdorp 1899 protestants Rooms-Katholieken (plaatselijk), Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Dorcasvereeniging Maasland 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dorcasvereeniging Stolwijk 1854 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dorcasvereeniging Schoonhoven 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Evangelische vereeniging Azriel Afdeeling Vrouwenkrans (Tabitha) Amsterdam 1859 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Evangelische Vereeniging "Bethel" Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen, Meisjes
Evangelisch-Luthersche vrouwenvereeniging "de liefde tot Christus dringt ons" Den Haag 1885 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Evangelisch Luthersche Zieken-Vereeniging Rotterdam 1899 protestants Zieken
Evangelisch Luthersch genootschap van vrouwelijke weldadigheid Delft 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Evangelisch-Lutherse Vereeniging voor Diaconessen Amsterdam 1886 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Evangelisch-Lutherse Wijkvereeniging, onder de zinspreuk Marcus 10:14b: "Laat de Kinderen tot Mij komen" Amsterdam 1892 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Gemeentebelang Bergen op Zoom 1890 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Genootschap van moederlijke Liefdadigheid Den Haag 1841 protestants Kraamvrouwen
Genootschap van moederlijke weldadigheid Groningen 1825 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "het Mosterdzaadje" Woubrugge 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen Meisjes
Gereformeerde Jongedochters-vereeniging onder den naam: "Wees een zegen." Zutphen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Onze verwachting is van den Heere" Schiedam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Aantal verenigingen: 764 pagina: « 1 2 3 4 516 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.