Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 107 pagina: « 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging "De Louise-Inrichting" Brummen 1883 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Dorcas Maastricht 1884 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Schiedam Schiedam 1885 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Bethel", ten doel hebbende het stichten van een "Gereformeerd Centraal Weeshuis" Dordrecht 1885 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Evangelisch-Luthersche vrouwenvereeniging "de liefde tot Christus dringt ons" Den Haag 1885 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Arbeidersvereeniging, De - Assendelft 1887 protestants Arbeiders, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Armenloterij (De) Amersfoort 1887 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Tabitha-vereeniging der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam 1887 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "Zoar" IJsselstein 1889 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging "het Protestantsche Ziekenhuis" Nijmegen 1889 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Gemeentebelang Bergen op Zoom 1890 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Meisjes-vereeniging Tabitha Schiedam 1890 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Gereformeerde Vereeniging Meliskerke 1890 protestants Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Haarlem Haarlem 1891 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Doopsgezinde Wijkverpleging Amsterdam 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vrouwenafdeeling van de Vereeniging voor Evangelisatie te Nijmegen Njmegen 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Evangelisch-Lutherse Wijkvereeniging, onder de zinspreuk Marcus 10:14b: "Laat de Kinderen tot Mij komen" Amsterdam 1892 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Hersteld Evangelisch Lutherse Weldadigheidsvereeniging Amsterdam 1894 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten Haarlem 1895 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Jongedameskrans "Helpt elkander" Schiedam 1895 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Vereeniging tot verpleging van oude behoeftigen, behoorende tot de burgerlijke gemeente van Rijssen Rijssen 1895 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Zegen na Arbeid" Amsterdam 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Velpsche Vrouwen-vereeniging Velp 1899 protestants Arbeiders, Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Evangelisch Luthersch genootschap van vrouwelijke weldadigheid Delft 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Gereformeerde Vereeniging Arnhem 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Patronaat over armen der Hervormde Gemeente Varsseveld 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Dameskrans tot het vervaardigen van kleeren Amsterdam 1899 Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Vrouwen-vereeniging, genaamd Zusterkring Dorkas Purmerend 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Tryfosa Barneveld 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Meisjesvereeniging Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Vereeniging Hulpbetoon Workum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Onze hulp is in den naam des Heeren Dordrecht 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Christelijke Vrouwenvereeniging "Onesima" Nieuwveen 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Protestantsche kinderen Breda 1899 protestants Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Moederlijke Weldadigheid Nijmegen 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Christelijke Meisjes-vereeniging Tabitha te Hoenderloo Hoenderloo 1899 protestants Armen algemeen, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Christelijke Vrouwen-Vereeniging Colijnsplaat 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging "Dorcas" Sluis 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vrouwenvereeniging "Het Mosterdzaadje" Oudewater 1899 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Oudewater 1899 Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Barendrecht 1899 protestants Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Dorcas Zaltbommel 1899 protestants Armen algemeen, Ouderen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging tot verzorging van ouderlooze knapen der Hervormde gemeente Apeldoorn 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Vereeniging: Phebe, ter ondersteuning van lijdenden Opmeer-Spanbroek 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging tot Diakonaal Hulpbetoon in Wijk II van de Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Dorcasvereeniging Leiderdorp 1899 protestants Rooms-Katholieken (plaatselijk), Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "Hulpbetoon" (Mattheus 25, vers 36a) Amsterdam 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vrouwenvereeniging Tabitha Waddinxveen 1899 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Wezen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging Dorcas Gouda 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Vereeniging tot verpleging van ouderlooze en verwaarloosde knapen in het huisgezin Apeldoorn 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 107 pagina: « 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.