Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 112 pagina: « 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Rotterdam 1877 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Israëlitische Pieuse Vereeniging "Goed doel", onder de zinspreuk "Dowor touf" (Weldoen) Rotterdam 1880 joods Armen algemeen, Joden
Dames-Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen. Rotterdam 1880 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Wijkzustervereeniging Wijk G Rotterdam 1881 Armen algemeen, Zieken
Nederlandsche Vereeniging van Inrichtingen tot bevordering der koepokinenting Rotterdam 1881 neutraal Zieken Medici
Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwen Rotterdam 1882 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen) Mannen en vrouwen
Conferentie van het H. Hart van Jezus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1882 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Montefiore-vereeniging Rotterdam 1883 joods Joden, Vreemdelingen
Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen Rotterdam 1883 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging voor Gezondheidskoloniën te Rotterdam Rotterdam 1883 Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen Rotterdam 1884 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging tot instandbrengen van Kleine-Kinderbewaarplaatsen Rotterdam 1884 Jeugd 0-6 Vrouwen
Vereeniging "Weldadigheidsfonds Tsedaka Beseiser" (Weldadigheid in het geheim) Rotterdam 1884 joods Armen algemeen, Joden
Israëlietische Vereeniging voor Gezondheids-koloniën Rotterdam 1885 joods Jeugd 6-12, Joden, Zieken Mannen en vrouwen
Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1888 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Rotterdam Rotterdam 1888 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "Charitas" Rotterdam 1888 Ouderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
H. Sura-Vereeniging Rotterdam 1889 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen Rotterdam 1889 Weduwen, Wezen Mannen, Vrijmetselaars
Conferentie van den H. Lambertus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1889 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Rotterdam van den - Rotterdam 1889 neutraal Alcoholisten
Vereeniging Ziekenzorg Wijk E Rotterdam 1890 Zieken Vrouwen
Vereeniging tot verpleging van minvermogende Israëlietische kraamvrouwen Rotterdam 1890 joods Joden, Kraamvrouwen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Centraal Israelietisch Kinder- en Doorgangshuis", te Rotterdam Rotterdam 1890 joods Joden, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Nederlandschen Protestanten-Bond, afdeling Rotterdam Rotterdam 1890 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Dames-Vereeniging "Tot kinderen hulp en steun" Rotterdam 1891 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Vrouwen
Vereeniging Dames-comité voor diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente Rotterdam 1891 protestants Zieken Vrouwen
Vereeniging 'Het Nederduitsch Hervormd Diaconessenhuis te Rotterdam' Rotterdam 1892 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Reisbelasting, afdeling Rotterdam Rotterdam 1892 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam Rotterdam 1892 neutraal Gehandicapten
Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.), Loge Voorwaarts nr. 2 Rotterdam 1893 neutraal Alcoholisten
Commissie voor uitdeeling van kleeding en schoeisel aan behoeftige schoolkinderen Rotterdam 1893 Armen algemeen, Jeugd 6-12
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Rotterdam Rotterdam 1893 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club voor drankbestrijding (NOPC), te Rotterdam Rotterdam 1893 neutraal Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Jongeheeren-Vereeniging Rotterdam 1894 rooms-katholiek Jongens Mannen
St. Anna-Vereeniging Rotterdam 1894 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen Vrouwen
Centrale vereeniging tot verbetering der Armverzorging in de Israëlietische gemeente te Rotterdam Rotterdam 1895 joods Armen algemeen, Joden, Werklozen
Vereeniging Zieken-eten Rotterdam 1895 protestants Zieken Vrouwen
Vereeniging "Israëlietische Kindervoeding" Rotterdam 1897 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Joden
Conferentie van de HH. Martelaren van Gorkum van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1897 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Ziekenverpleging der Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk C Rotterdam 1898 protestants Zieken Vrouwen
Vereeniging "De Gasthuispenning" Rotterdam 1898 rooms-katholiek Zieken
Christelijke Meisjesvereeniging Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Jongedochtersvereeniging Naaikrans "Martha" der Gereformeerde Kerk Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, comité te Rotterdam Rotterdam 1899 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging Tabitha Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging voor Wijkverpleging Rotterdam 1899 Zieken
Vereeniging tot ondersteuning van fatsoenlijke armoede bij de Israëlieten Rotterdam 1899 joods Armen algemeen, Joden
Jongedochtersvereeniging Dorcas Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging Dient den Heere Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Aantal verenigingen: 112 pagina: « 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.