Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 112 pagina: « 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Rotterdam Rotterdam 1810 neutraal Gehandicapten
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club voor drankbestrijding (NOPC), te Rotterdam Rotterdam 1893 neutraal Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Genootschap ter bevordering van de koepokinenting, onder de zinspreuk Ne pestis intret vigila Rotterdam 1799 neutraal Zieken Medici
Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting in Nederland Rotterdam 1872 neutraal Zieken Medici
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Rotterdam Rotterdam 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Rotterdam Rotterdam 1872 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Reisbelasting, afdeling Rotterdam Rotterdam 1892 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam Rotterdam 1892 neutraal Gehandicapten
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Rotterdam van den - Rotterdam 1889 neutraal Alcoholisten
Spaar- en Hulpkas Vereeniging Rotterdam 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Rotterdam Rotterdam 1844 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Genootschap "Nedrig en Menschlievend" Rotterdam 1807 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Afschaffings-Genootschap te Rotterdam Rotterdam 1838 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Pro Juventute Rotterdam 1899 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Rotterdam Rotterdam 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Ziekenverpleging Wijk A Rotterdam 1870 protestants Zieken Vrouwen
Ziekenverpleging der Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk C Rotterdam 1898 protestants Zieken Vrouwen
Christelijke Meisjesvereeniging Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Vereeniging "Christelijk Armbezoek" Rotterdam 1852 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Jongedochtersvereeniging Naaikrans "Martha" der Gereformeerde Kerk Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, comité te Rotterdam Rotterdam 1899 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Rotterdam Rotterdam 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Rotterdam Rotterdam 1888 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Tabitha Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Inrigting voor Havelooze Kinderen Rotterdam 1853 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Dames-Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen. Rotterdam 1880 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen Rotterdam 1883 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Jongedochtersvereeniging Dorcas Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Rotterdam Rotterdam 1855 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Jongedochtersvereeniging Dient den Heere Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Rotterdam Rotterdam 1893 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Protestantsche Vereeniging voor zieken-verpleging te Rotterdam Rotterdam 1852 protestants Zieken Medici
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwen Rotterdam 1882 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen) Mannen en vrouwen
Jongedochtersvereeniging Persis Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging 'Het Nederduitsch Hervormd Diaconessenhuis te Rotterdam' Rotterdam 1892 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen, te Rotterdam Rotterdam 1849 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging Zieken-eten Rotterdam 1895 protestants Zieken Vrouwen
Zustervereeniging tot hulp der armen Rotterdam 1899 protestants Ouderen, Zieken Vrouwen
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, afdeling Rotterdam Rotterdam 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Nederlandschen Protestanten-Bond, afdeling Rotterdam Rotterdam 1890 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Dames-comité voor diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente Rotterdam 1891 protestants Zieken Vrouwen
Evangelisch Luthersche Zieken-Vereeniging Rotterdam 1899 protestants Zieken
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1851 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Dominicus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
H. Sura-Vereeniging Rotterdam 1889 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Jongeheeren-Vereeniging Rotterdam 1894 rooms-katholiek Jongens Mannen
Conferentie van den H. Antonius van Padua van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Rosalia van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging van de H. Elisabeth tot bezoek aan arme zieken te Rotterdam Rotterdam 1853 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Aantal verenigingen: 112 pagina: « 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.