Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 112 pagina: « 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Rotterdamsche Werkvereeniging, De - Rotterdam 1844 Armen algemeen, Werklozen
Rotterdamsche tandheelkundige kliniek Rotterdam 1900 Zieken
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Rotterdam Rotterdam 1900 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Protestantsche Vereeniging voor zieken-verpleging te Rotterdam Rotterdam 1852 protestants Zieken Medici
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Rotterdam Rotterdam 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Nieuwe Zuster-Vereeniging Rotterdam 1899 Ouderen, Zieken Vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Rotterdam Rotterdam 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging van Inrichtingen tot bevordering der koepokinenting Rotterdam 1881 neutraal Zieken Medici
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Rotterdam Rotterdam 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting in Nederland Rotterdam 1872 neutraal Zieken Medici
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Rotterdam Rotterdam 1893 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot beperking van Openbare Dronkenschap Rotterdam 1873 Alcoholisten
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Rotterdam Rotterdam 1844 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club voor drankbestrijding (NOPC), te Rotterdam Rotterdam 1893 neutraal Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Nederlandschen Protestanten-Bond, afdeling Rotterdam Rotterdam 1890 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Rotterdam Rotterdam 1888 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Montefiore-vereeniging Rotterdam 1883 joods Joden, Vreemdelingen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Rotterdam Rotterdam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut der Zeevaart, onder de Zinspreuk: Wij dragen saam blijmoedig bij, Aan 't oogmerk dezer Maatschappij: Voor oude Zeelien, moe van 't zwerven, Voor Weeuw en Weezen, als wij sterven Rotterdam 1819 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Rotterdam Rotterdam 1850 joods Ambachtslieden, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Jongens, Meisjes, Werklozen
Maatschappij tot bevordering van het aanleren van ambachten, handwerken en kunsten onder de Israëlieten te Rotterdam Rotterdam 1849 joods Ambachtslieden, Joden, Jongens, Werklozen
Loge "de Drie Kolommen" Rotterdam 1767 Armen algemeen Mannen, Vrijmetselaars
Korps Schalisten Rotterdam 1817 Armen algemeen Mannen
Jongeheeren-Vereeniging Rotterdam 1894 rooms-katholiek Jongens Mannen
Jongedochtersvereeniging Persis Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging Naaikrans "Martha" der Gereformeerde Kerk Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging Katendrecht Rotterdam 1899 Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging Dorcas Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging Dient den Heere Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Israëlitisch Mannenbegraafgenootschap Rotterdam 1856 joods Joden Mannen
Israëlitische Pieuse Vereeniging "Goed doel", onder de zinspreuk "Dowor touf" (Weldoen) Rotterdam 1880 joods Armen algemeen, Joden
Israëlietische Vereeniging voor Gezondheids-koloniën Rotterdam 1885 joods Jeugd 6-12, Joden, Zieken Mannen en vrouwen
Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.), Loge Voorwaarts nr. 2 Rotterdam 1893 neutraal Alcoholisten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Rotterdam Rotterdam 1810 neutraal Gehandicapten
H. Sura-Vereeniging Rotterdam 1889 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, afdeling Rotterdam Rotterdam 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Genootschap Voor Vrouwen Door Vrouwen Rotterdam 1809 Kraamvrouwen, Weduwen Vrouwen
Genootschap ter bevordering van de koepokinenting, onder de zinspreuk Ne pestis intret vigila Rotterdam 1799 neutraal Zieken Medici
Genootschap "Nedrig en Menschlievend" Rotterdam 1807 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Evangelisch Luthersche Zieken-Vereeniging Rotterdam 1899 protestants Zieken
Dames-Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen. Rotterdam 1880 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Dames-Vereeniging "Tot kinderen hulp en steun" Rotterdam 1891 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Vrouwen
Dames-Vereeniging "Armverzorging Rauwenhoff" Rotterdam 1868 Armen algemeen, Jeugd 6-12, Vrouwen (algemeen), Zieken Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Rotterdam Rotterdam 1872 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1851 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van het H. Hart van Jezus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1882 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Laurentius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Lambertus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1889 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1888 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Aantal verenigingen: 112 pagina: « 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.