Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 107 pagina: « 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten Haarlem 1895 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Haarlem Haarlem 1891 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Liefdadigheid Harderwijk 1845 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Christelijke Meisjes-vereeniging Tabitha te Hoenderloo Hoenderloo 1899 protestants Armen algemeen, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Vereeniging "Zoar" IJsselstein 1889 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Langstraat Langstraat 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Eigen brood bovenal" Leeuwarden 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Leeuwarden Leeuwarden 1854 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Leiden Leiden 1845 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot Heil der Armen Leiden 1837 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Dorcasvereeniging Leiderdorp 1899 protestants Rooms-Katholieken (plaatselijk), Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Maastricht Maastricht 1844 protestants Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging onder de zinspreuk "Laat ons goed doen aan iedereen, maar het allermeest aan de Geloofsgenooten" Maastricht 1863 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Dorcas Maastricht 1884 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Gereformeerde Vereeniging Meliskerke 1890 protestants Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, Departement Middelburg Middelburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Middelburg Middelburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Christelijke Vrouwenvereeniging "Onesima" Nieuwveen 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging tot Patronaat over de Armen Nijmegen 1848 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Moederlijke Weldadigheid Nijmegen 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "het Protestantsche Ziekenhuis" Nijmegen 1889 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vrouwenafdeeling van de Vereeniging voor Evangelisatie te Nijmegen Njmegen 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoeftigen in de buurtschap Notter Notter 1867 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "De Moederlijke Liefdadigheid" Oegstgeest 1862 protestants Kraamvrouwen, Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging: Phebe, ter ondersteuning van lijdenden Opmeer-Spanbroek 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vrouwenvereeniging "Het Mosterdzaadje" Oudewater 1899 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Oudewater 1899 Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Vrouwen-vereeniging, genaamd Zusterkring Dorkas Purmerend 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging tot verpleging van oude behoeftigen, behoorende tot de burgerlijke gemeente van Rijssen Rijssen 1895 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Roermond Roermond 1867 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Christelijke Meisjesvereeniging Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Rotterdam Rotterdam 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, afdeling Rotterdam Rotterdam 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Jongedameskrans "Helpt elkander" Schiedam 1895 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Schiedam Schiedam 1885 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Meisjes-vereeniging Tabitha Schiedam 1890 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Onze verwachting is van den Heere" Schiedam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Vereeniging "Dorcas" Sluis 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement Utrecht Utrecht 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen Utrecht 1872 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, De - Utrecht 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Vereeniging tot aanbouw en aankoop van Woningen voor minvermogenden der Nederduitsch Hervormde Gemeente Utrecht 1866 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Utrecht Utrecht 1843 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vrouwenvereeniging tot bevordering van werkzaamheid en welstand in behoeftige huisgezinnen in de Hervormde Gemeente Utrecht 1842 protestants Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "Johannes" tot steun van bejaarde, zieke en hulpbehoevende onderwijzers en onderwijzeressen van Christelijk Bijzondere Scholen in Nederland Utrecht 1879 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Patronaat over armen der Hervormde Gemeente Varsseveld 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Velpsche Vrouwen-vereeniging Velp 1899 protestants Arbeiders, Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging Dorcas Voorburg 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Vught Vught 1847 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vrouwenvereeniging Tabitha Waddinxveen 1899 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Wezen Vrouwen
Aantal verenigingen: 107 pagina: « 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.