Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 106 pagina: « 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot ondersteuning en zedelijke ontwikkeling van hulpbehoevende blinden Utrecht 1864 protestants Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Utrecht Utrecht 1800 neutraal Gehandicapten
Vereeniging "Het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders" Utrecht 1858 Gehandicapten
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Utrecht Utrecht 1893 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging "de Stuers", afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha" Utrecht 1888 protestants Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, afdeling Utrecht, Het - Utrecht 1895 neutraal Gehandicapten, Jeugd 6-12
Vereeniging Pro Juventute Utrecht 1900 neutraal Gevangenen, Jeugd 12-21
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden, comité Utrecht Utrecht 1868 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsch genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Utrecht Utrecht 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Utrecht Utrecht 1841 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club voor drankbestrijding (NOPC), te Utrecht Utrecht 1893 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Vereeniging Centraal Israëlietisch Weeshuis in Nederland Utrecht 1867 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Wezen
Inrichting voor Havelooze kinderen Utrecht 1848 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen, Werklozen
Vereeniging tot kostelooze heilgymnastische behandeling van kinderen van onvermogenden Utrecht 1890 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Het Kinderziekenhuis Utrecht 1888 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Utrecht Utrecht 1849 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Weduwen, Wezen
Vereeniging voor Gezondheidskolonies Utrecht 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Bikoer Golim Utrecht 1895 joods Joden, Kraamvrouwen
Vereeniging "Meghadle Jethomim" (Opvoeding van Weezen) Utrecht 1872 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot opvoeding en opleiding van zonen van Evangelie-arbeiders in onze Overzeesche Bezittingen Utrecht 1868 protestants Jongens
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Utrecht Utrecht 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Utrecht 1899 neutraal Kraamvrouwen
Studenten-vereeniging tot ondersteuning van behoeftige gehuwde kraamvrouwen Utrecht 1884 Kraamvrouwen Medici, Studenten
Maatschappij voor moederlijke liefdadigheid of verzorging van kraamvrouwen binnen Utrecht Utrecht 1830 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan behoeftige zieken Utrecht 1885 neutraal Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen te Utrecht Utrecht 1895 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van het Jonge meisje, 'de Union' Utrecht 1882 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Utrecht Utrecht 1898 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Vereeniging "Trouw aan Koning en Vaderland" Utrecht 1890 neutraal Militairen
Vereeniging Het Doorgangshuis voor vrouwen Utrecht 1886 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees
Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen te Utrecht Utrecht 1853 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging "Johannes" tot steun van bejaarde, zieke en hulpbehoevende onderwijzers en onderwijzeressen van Christelijk Bijzondere Scholen in Nederland Utrecht 1879 protestants Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Het Utrechtsch Diakonessenhuis Utrecht 1844 protestants Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen en vrouwen
Christelijke Zusterkring Utrecht 1876 protestants Prostituees Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie Utrecht 1879 protestants Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging "Rhodé" Utrecht 1882 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Vrouwenvereeniging tot bevordering van werkzaamheid en welstand in behoeftige huisgezinnen in de Hervormde Gemeente Utrecht 1842 protestants Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen Utrecht 1872 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
St. Elisabeths-Vereeniging Utrecht 1861 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1895 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, afdeling Utrecht Utrecht 1874 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Utrecht der - Utrecht 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van door cholera nagelatene betrekkingen Utrecht 1866 Weduwen, Wezen
Vereeniging Comité voor Werkverschaffing te Utrecht Utrecht 1894 Werklozen
Vereeniging tot opneming van Weezen uit de gemeente Huizen Utrecht 1874 Wezen
Vereeniging van Weesvaders in Nederland Utrecht 1879 neutraal Wezen
Vereeniging tot het uitreiken van bloemen en couranten in de ziekenhuizen Utrecht 1896 Zieken
Vereeniging Reisbelasting Utrecht 1888 neutraal Zieken Vrouwen
Christelijke Wijkvereeniging Lauwerecht Utrecht 1895 protestants Zieken
Aantal verenigingen: 106 pagina: « 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.