Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 112 pagina: « 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Nederlandsche Vereeniging tot beperking van Openbare Dronkenschap Rotterdam 1873 Alcoholisten
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Rotterdam Rotterdam 1893 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting in Nederland Rotterdam 1872 neutraal Zieken Medici
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Rotterdam Rotterdam 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsche Vereeniging van Inrichtingen tot bevordering der koepokinenting Rotterdam 1881 neutraal Zieken Medici
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Rotterdam Rotterdam 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nieuwe Zuster-Vereeniging Rotterdam 1899 Ouderen, Zieken Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Rotterdam Rotterdam 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging voor zieken-verpleging te Rotterdam Rotterdam 1852 protestants Zieken Medici
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Rotterdam Rotterdam 1900 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Rotterdamsche tandheelkundige kliniek Rotterdam 1900 Zieken
Rotterdamsche Werkvereeniging, De - Rotterdam 1844 Armen algemeen, Werklozen
Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam 1863 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken
Spaar- en Hulpkas Vereeniging Rotterdam 1852 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
St. Anna-Vereeniging Rotterdam 1894 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen Vrouwen
St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen Rotterdam 1884 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
St. Teresiagesticht Rotterdam 1866 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Meisjes, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging "Caritas" Rotterdam 1863 Zieken
Vereeniging "Centraal Israelietisch Kinder- en Doorgangshuis", te Rotterdam Rotterdam 1890 joods Joden, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging "Charitas" Rotterdam 1888 Ouderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Christelijk Armbezoek" Rotterdam 1852 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging Dames-comité voor diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente Rotterdam 1891 protestants Zieken Vrouwen
Vereeniging "De Gasthuispenning" Rotterdam 1898 rooms-katholiek Zieken
Vereeniging 'Het Nederduitsch Hervormd Diaconessenhuis te Rotterdam' Rotterdam 1892 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede, te Rotterdam Rotterdam 1844 Armen algemeen
Vereeniging Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam Rotterdam 1892 neutraal Gehandicapten
Vereeniging Inrigting tot wering der bedelarij van kinderen Rotterdam 1856 Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam Rotterdam 1853 Gehandicapten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging Inrigting voor Havelooze Kinderen Rotterdam 1853 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Israëlietische Kindervoeding" Rotterdam 1897 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Joden
Vereeniging Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen Rotterdam 1889 Weduwen, Wezen Mannen, Vrijmetselaars
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Rotterdam Rotterdam 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging 'Ngesras Jesaumiem' ('Hulp voor wezen') Rotterdam 1833 joods Joden, Wezen
Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming (VOV) Rotterdam 1899 Kraamvrouwen, Ongehuwde moeders Vrouwen
Vereeniging Pro Juventute Rotterdam 1899 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Reisbelasting, afdeling Rotterdam Rotterdam 1892 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging Tabitha Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwen Rotterdam 1882 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen) Mannen en vrouwen
Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen, te Rotterdam Rotterdam 1849 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Rotterdam Rotterdam 1855 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland Rotterdam 1865 Gehandicapten Medici
Vereeniging tot instandbrengen van Kleine-Kinderbewaarplaatsen Rotterdam 1884 Jeugd 0-6 Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van fatsoenlijke armoede bij de Israëlieten Rotterdam 1899 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen Rotterdam 1883 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, comité te Rotterdam Rotterdam 1899 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Rotterdam 1877 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verpleging van minvermogende Israëlietische kraamvrouwen Rotterdam 1890 joods Joden, Kraamvrouwen Mannen en vrouwen
Vereeniging van de H. Elisabeth tot bezoek aan arme zieken te Rotterdam Rotterdam 1853 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging van den H. Antonius ter verpleging van ongeneeslijken zieken en blinden Rotterdam 1863 rooms-katholiek Geesteszieken, Gehandicapten, Vrouwen (algemeen)
Vereeniging voor Gezondheidskoloniën te Rotterdam Rotterdam 1883 Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 112 pagina: « 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.