Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 636 pagina: « 18 9 10 11 12 13 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Weesp Weesp 1799 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Weduwen Mannen
Vereeniging voor algemeene Armenzorg Apeldoorn 1899 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Zieken
Vereeniging Armenzorg Dordrecht 1894 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging het Koningin-Emma-fonds Den Haag 1895 neutraal Armen algemeen, Ouderen Mannen
Vereeniging Armenzorg te Assen Assen 1891 neutraal Armen algemeen, Kraamvrouwen
Vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen Meppel 1880 neutraal Armen algemeen, Jeugd 6-12, Weduwen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot werkverschaffing te Hoogeveen Hoogeveen 1871 neutraal Armen algemeen, Jeugd 12-21, Werklozen
Maatschappij van Weldadigheid Den Haag 1818 neutraal Armen algemeen, Dak- en thuislozen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen Mannen
Vereeniging Armenzorg Alblasserdam 1899 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen Hoogeveen 1891 neutraal Armen algemeen
Vereeniging van armbesturen en de Weldadigheids-commissie, onder den naam van Armenzorg Appingedam 1895 neutraal Armen algemeen
Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" Haarlem 1888 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Hulp in Nood" Vlaardingen 1899 neutraal Armen algemeen Vrouwen
Bureau van Informatie naar behoeftigen Utrecht 1872 neutraal Armen algemeen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Amsterdam I en II Amsterdam 1785 neutraal Armen algemeen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Leiden Leiden 1786 neutraal Armen algemeen Mannen
Liefdadigheid naar Vermogen Alkmaar 1891 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot bereiding en uitreiking van economische soep genaamd Vriendschap en Weldadigheid Gouda 1803 neutraal Armen algemeen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Franeker Franeker 1809 neutraal Armen algemeen Mannen
Commissie tot uitdeeling van warme en voedzame spijzen Hoorn 1801 neutraal Armen algemeen
Kamer van Navraag Heerde 1899 neutraal Armen algemeen
Directe hulp in nood voor alle gezindten Amsterdam 1899 neutraal Armen algemeen
Commissie tot leniging van armoede en wering van bedelarij Roosendaal 1853 neutraal Armen algemeen
Vereeniging "de Bergen-op-Zoomsche Spijskokerij" Bergen op Zoom 1890 neutraal Armen algemeen
Utrechtsche Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg Utrecht 1890 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging van Liefdadigheid Amersfoort 1894 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Armenzorg" Doetinchem 1896 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging Armenzorg Arnhem 1891 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Algemeene Raad van Armenzorg Kampen 1899 neutraal Armen algemeen
Kamer van Navraag Assen 1882 neutraal Armen algemeen
Vereeniging "Hulp in nood" Vlissingen 1887 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de spijskokerij "St. Willebrordus" Alkmaar 1881 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Liefdadigheid naar vermogen te Den Helder Den Helder 1891 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Bredasche Armenzorg Breda 1894 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Hoogeveen Hoogeveen 1814 neutraal Armen algemeen Mannen
Vereeniging "Hulpbetoon" Nijmegen 1886 neutraal Armen algemeen
Algemeene vereeniging tegen het pauperisme bij de arbeidende klasse van den minder gegoede stand Groningen 1851 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Armenzorg Delft 1891 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging Hulp in Nood Sneek 1883 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Rotterdam 1877 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Centrale Vereeniging voor Armenzorg Tiel 1893 neutraal Armen algemeen
Vereeniging van armbesturen Amsterdam 1898 neutraal Armen algemeen
Liefdadigheid naar Vermogen Oudkarspel 1899 neutraal Armen algemeen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nieuwenhoorn Nieuwenhoorn 1824 neutraal Armen algemeen Mannen
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Leeuwarden 1887 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot het bezoeken der Armen Middelburg 1842 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot ondersteuning der behoeftigen te Leidschendam, onder de zinspreuk "Niemand kent zijn toekomstig lot" Stompwijk 1828 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens Amsterdam 1870 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Armenzorg Leiden 1890 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging Armenzorg Den Haag 1891 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 636 pagina: « 18 9 10 11 12 13 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.