Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 636 pagina: « 110 11 12 13
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging van Onderofficieren en minderen der zeemacht, genaamd: "Het Marinefonds". Amsterdam 1899 neutraal Militairen, Ouderen, Weduwen, Wezen Militairen
Vereeniging van Weesvaders in Nederland Utrecht 1879 neutraal Wezen
Vereeniging Volksgezondheid Wormerveer 1879 neutraal Zieken
Vereeniging voor algemeene Armenzorg Apeldoorn 1899 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Zieken
Vereeniging voor Algemeene Armenzorg en Voorkoming van Armoede Brummen 1881 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging voor Burger Ziekenverpleging Haarlem 1871 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging voor het Patronaat in Friesland, tot het Houden van Toezicht op herstelde Geesteszieken, Subcommissie Leeuwarderadeel Leeuwarderadeel 1861 neutraal Geesteszieken
Vereeniging voor het verstrekken van warm voedsel aan arme schoolkinderen Den Haag 1884 neutraal Jeugd 6-12
Vereeniging voor Hulp aan behoeftigen en Zieken Delfshaven 1871 neutraal Armen algemeen, Zieken Vrouwen
Vereeniging voor Moederlijke Weldadigheid te Monnickendam Monnickendam 1838 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging voor Ziekenverpleging Vlaardingen 1896 neutraal Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging voor ziekenverpleging Koningin Wilhelmina Groningen 1897 neutraal Zieken
Vereeniging Weldadigheid Zwolle 1889 neutraal Armen algemeen
Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" Haarlem 1888 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1875 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Amsterdam van den - Amsterdam 1883 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik, Afdeeling Assen van den - Assen 1875 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Deventer van den - Deventer 1893 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Dordrecht van den - Dordrecht 1885 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Haarlem en omstreken van den - Haarlem 1881 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Maastricht van den - Maastricht 1899 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Rotterdam van den - Rotterdam 1889 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Utrecht van den - Utrecht 1888 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik, Afdeeling Vlaardingen van den - Vlaardingen 1892 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Zutphen van den - Zutphen 1898 neutraal Alcoholisten
Vrouwen-vereeniging, tot het bezoeken van jeugdige vrouwelijke veroordeelden te Amsterdam Amsterdam 1840 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Amersfoort Amersfoort 1852 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vrouwen-vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen te Appingedam Appingedam 1857 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Groningen Groningen 1846 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Utrecht Utrecht 1841 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Zwolle Zwolle 1840 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore" Amsterdam 1886 neutraal Weduwen, Wezen
Werkinrichting tot wering der bedelarij te Gouda Gouda 1849 neutraal Ouderen, Werklozen, Zieken
Zedelijk Lichaam "Charitas" Amsterdam 1899 neutraal Weduwen
Zeemanscollege: "Zeemanshoop" Amsterdam 1822 neutraal Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem Haarlem 1820 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Aantal verenigingen: 636 pagina: « 110 11 12 13
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.