Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 36 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Arnhem der - Arnhem 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Arnhem der - Arnhem 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Conferentie van den H. Eusebius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Arnhem 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Jongens, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen
Dames-Comité van de Vereeniging "het Doorgangshuis" Arnhem 1882 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen te Arnhem Arnhem 1874 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Vereeniging tot het bezoeken van Arme Zieken Arnhem 1894 Zieken Vrouwen
Gereformeerde Vereeniging Arnhem 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Arnhem Arnhem 1810 neutraal Gehandicapten
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Arnhem Arnhem 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Naai- en Brei-vereeniging der Gereformeerde Kerk B Arnhem 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Arnhem Arnhem 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging "Hoop der Toekomst" Arnhem 1896 protestants Alcoholisten Jongens, Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Arnhem Arnhem 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Arnhem Arnhem 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Luthersch Genootschap voor In-en Uitwendige Zending, afdeling Arnhem Arnhem 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Arnhem Arnhem 1896 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
St. Catharinavereeniging Arnhem 1899 rooms-katholiek Armen algemeen
Vereeniging Armenzorg Arnhem 1891 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging Beries Awrohom (Verbond van Abraham) Arnhem 1874 joods Joden, Jongens, Kraamvrouwen
Vereeniging "De Hulpbank" Arnhem 1865 Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Arnhem Arnhem 1883 neutraal Zieken Medici
Vereeniging "het Doorgangshuis" Arnhem 1882 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging "Het Hoogeland" Arnhem 1892 protestants Armen algemeen, Dak- en thuislozen, Werklozen
Vereeniging "Het Kinderziekenhuis" Arnhem 1881 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Hulpbetoon te Arnhem Arnhem 1848 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Vereeniging "Hulp in Nood" Arnhem 1899 Armen algemeen
Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid Arnhem 1865 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging "Nederduitsch-Hervormde Diaconessenhuis te Arnhem" Arnhem 1883 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Arnhem Arnhem 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot het verschaffen van geschikte woningen aan de arbeidersklasse te Arnhem Arnhem 1853 Arbeiders
Vereeniging tot verpleging van Israëlitische Weezen uit de gemeente Arnhem in het Centraal Israëlitisch Weeshuis te Utrecht, onder de zinspreuk: "Arnhemsch Israëlitisch Weezenfonds" Arnhem 1871 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan min- en onvermogende zieken Arnhem 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland Arnhem 1899 protestants Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Wijkvereeniging "de Heer is mijn Herder" Arnhem 1890 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Wijkvereeniging "Klarendal" Arnhem 1891 protestants Zieken
Zusterlijke liefdadigheid Arnhem 1899 protestants Ouderen, Weduwen
Aantal verenigingen: 36 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.