Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 25 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Delft der - Delft 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Christelijke Wijkverpleging Rehoboth Delft 1896 protestants Zieken
Conferentie van den H. Hippolytus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Delft 1846 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Zieken Mannen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Delft 1846 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Zieken Mannen
Damesvereeniging Helpt elkander Delft 1899 Armen algemeen Vrouwen
Delftse Katholieke Vereeniging voor Verzorging van Bejaarden Delft 1871 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen
Evangelisch Luthersch genootschap van vrouwelijke weldadigheid Delft 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Delft Delft 1810 neutraal Gehandicapten
Jongedochters vereeniging der Gereformeerde Kerk Delft 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij van de Moederljke Weldadigheid Delft 1828 Kraamvrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Delft Delft 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Delft Delft 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Delft Delft 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Pieus-genootschap Gemielath-Chassadiem Delft 1886 joods Joden
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Delft Delft 1867 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
R.K. Geheelonthoudersvereeniging "St. Michaël" Delft 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
St. Elisabeths-Vereeniging Delft 1862 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging Armenzorg Delft 1891 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging Christelijke wijk- en ziekenververpleging "Bethel" Delft 1899 Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Dorcas" Delft 1833 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Liefdewerk van den Goeden Herder Delft 1857 rooms-katholiek Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Delft Delft 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, comité te Delft Delft 1899 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Trouw aan Koning en Vaderland", afdeling Delft Delft 1893 Militairen
Vereeniging Ziekenhulp Delft 1899 Zieken
Aantal verenigingen: 25 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.