Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 52 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Dordrecht der - Dordrecht 1879 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Christeljke Jongedochters-Vereeniging "Maria" Dordrecht 1879 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Comité voor kleeding van behoeftige schoolkinderen Dordrecht 1899 Jeugd 6-12
Commissie tot inzamelen van gelden voor de Maatschappij van Weldadigheid te Dordrecht Dordrecht 1885 neutraal Armen algemeen Mannen
Conferentie van den H. Bonifacius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Dordrecht 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Dordrecht Dordrecht 1865 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dordrechtsche commissie voor het Nederlandsch gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders te Utrecht Dordrecht 1879 Gehandicapten
Gnemiloes Gasodim (Beoefing der Weldadigheid) Dordrecht 1827 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Hulpbank te Dordrecht, De - Dordrecht 1851 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Dordrecht Dordrecht 1810 neutraal Gehandicapten
Israëlitisch Begraaf-genootschap Ets Chajjiem oegemiloes chesed Dordrecht 1860 joods Joden Mannen
Kwart-gulden Vereeniging, afdeling Dordrecht Dordrecht 1899 Werklozen Vrouwen
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden Dordrecht 1879 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, Comité Dordrecht Dordrecht 1879 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Dordrecht Dordrecht 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Megadle Jethomiem (Opvoeding van Wezen) Dordrecht 1871 joods Joden, Wezen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Dordrecht Dordrecht 1899 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog (vanaf 1895 Nederlandsche Vereeniging het Roode Kruis), comité Dordrecht Dordrecht 1872 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Dordrecht Dordrecht 1823 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Onze hulp is in den naam des Heeren Dordrecht 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Dordrecht Dordrecht 1879 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
St. Elisabeths-Vereeniging Dordrecht 1854 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging Armenzorg Dordrecht 1894 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging 'Auxilium' Dordrecht 1897 Armen algemeen
Vereeniging "Bethel", ten doel hebbende het stichten van een "Gereformeerd Centraal Weeshuis" Dordrecht 1885 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Vereeniging 'De Dordrechtsche gezondheidskolonie' Dordrecht 1898 Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging 'De macht van het kleine' Dordrecht 1869 Jeugd 6-12 Vrouwen
Vereeniging "Dordrechtsche Dorcas" Dordrecht 1835 protestants Armen algemeen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Dordrechtsche geheel-onthoudersvereeniging Dordrecht 1895 Alcoholisten
Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam, correspondentschap Dordrecht Dordrecht 1879 Gehandicapten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Dordrecht Dordrecht 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging "Talitha Kumi" afdeling Dordrecht Dordrecht 1885 protestants Meisjes, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Vereeniging ter bevordering van Fabrijks- en Handwerk-Nijverheid in Nederland, afdeling Dordrecht Dordrecht 1855 Arbeiders
Vereeniging tot bevordering der Volksgezondheid Dordrecht 1867 Zieken
Vereeniging tot bevordering van het Herstel van Drankzuchtigen, afdeling Dordrecht Dordrecht 1899 Alcoholisten
Vereeniging "tot Heil der Armen" Dordrecht 1880 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende ooglijders voor Zuid-Holland gevestigd te Rotterdam, Hulp-comité Dordrecht Dordrecht 1879 Gehandicapten
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Dordrecht 1879 Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, afdeling Dordrecht Dordrecht 1854 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging tot "oprichting en instandhouding van het Kinderziekenhuis te Dordrecht" Dordrecht 1885 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Dordrecht Dordrecht 1897 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot verbetering van de huisvesting van de Arbeidende Klasse te Dordrecht Dordrecht 1862 Arbeiders
Vereeniging tot verbetering van kinderbewaarplaatsen te Dordrecht Dordrecht 1876 Jeugd 0-6 Vrouwen
Vereeniging tot Ziekenverpleging te Dordrecht Dordrecht 1875 Zieken Vrouwen
Vereniging tot ondersteuning van ontslagen verpleegden uit het Gesticht Dordrecht 1879 Geesteszieken
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Dordrecht van den - Dordrecht 1885 neutraal Alcoholisten
Vrouwen-Vereeniging tot bevordering van den zedelijken en stoffelijken welstand der armen Dordrecht 1845 Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-vereeniging "Tsidkas-nosjiem" (rechtvaardigheid van vrouwen) Dordrecht 1861 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Wijkvereeniging tot Christelijke Ziekenverpleging Dordrecht 1899 protestants Zieken
Wijkverpleging voor zieken Dordrecht 1899 Zieken
Aantal verenigingen: 52 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.