Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 9 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Enschede der - Enschede 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Ensched├ęsche Vereeniging ten doel hebbende het verstrekken van woningen aan den arbeidersstand Enschede 1861 Arbeiders
Genootschap der Moederlijke Weldadigheid Enschede 1834 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk B Enschede 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maria-Vereeniging Enschede 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Enschede Enschede 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Enschede Enschede 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging "Megadlei Jsoumien" of het Opvoeden van Weezen Enschede 1889 joods Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging Ziekenzorg Enschede 1895 Zieken
Aantal verenigingen: 9 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.